Ondernemend Friesland nieuws

Better Wetter biedt kansen voor Noordoost Fryslân

Better Wetter

‘Samen voortvarend aan de slag met nieuwe mogelijkheden en kennisontwikkeling voor het opvangen van water in het veenweidegebied met het programma Better Wetter’. Deze intentie werd onlangs uitgesproken en ondertekend door Sietske Poepjes (gedeputeerde), Gerben Wiersma (wethouder Dantumadiel, namens de zes noordoost Friese gemeenten), Egbert Berenst (Wetterskip Fryslân), Hans van der Werf (directeur Friese Milieu Federatie), Attje Meekma (Vereniging Noardlike Fryske Wâlden), Ton Stierhout (Nordwin College) en Wiepk Voskamp (Hogeschool Van Hall Larenstein). Dat deden zij in de woonkamer van agrarisch ondernemer Kinderman in het Bûtefjild bij Feanwâlden. Dit gebied is het decor voor allerlei onderzoeksprojecten van onder andere studenten, zoals onderzoek naar het maken van biolaminaat van lisdodden (stjonksigaren). Het is de bedoeling dat dit soort producten vervolgens door ondernemers in de markt wordt gezet, zodat er ook economische voordelen mee te behalen zijn.

Better Wetter: vernatting als kans

Better Wetter maakt deel uit van de opgave ‘Toekomstbestendig watersysteem’ uit de samenwerkingsagenda Noordoost Fryslân. Een toekomstbestendig watersysteem vraagt om een visie waarin de regio zich bewust is van het feit dat we leven en werken in een waterrijke omgeving. Better Wetter is voor Noordoost Fryslân een belangrijk programma omdat de regio voor de (nabije) toekomst veel water-gerelateerde opgaven op zich af ziet komen. Die hebben onder meer te maken met de invulling van de verdere gebiedsontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan de gebiedsaanpak van de vereniging Noardlike Fryske Wâlden en hoe de waterproblematiek van veenweiden, berging en verdroging daarin een plaats moet krijgen. Ook de manier waarop de natuurpartners het waterbeheer van de toekomst gestalte willen geven om verdroging tegen te gaan en de biodiversiteit te bewaren is aan de orde. Het verbinden van innovatief landgebruik, natuur en water geeft de regio meer kwaliteit. Voor de regio is het ontwikkelen van nieuwe gewassen en (streek)producten binnen Better Wetter ook van groot belang om meer werkgelegenheid te genereren. De geïntegreerde aanpak van alle (en nieuwe) partners van Better Wetter leidt zo tot nieuwe kansen voor de inwoners van de regio.

 

Hoe verder?

De komende periode wordt gestart met het realiseren van het ‘Brûsplak Bûtefjild’ waar studenten kunnen werken aan projecten, het uitvoeren van de businesscase Lisdoddeteelt en het vermarkten van producten zoals veenmos.

Daarnaast zijn veel studenten al betrokken bij projecten op gebied van onderzoek en ontwikkeling. Ook wordt gezocht naar structurele (Europese) financieringsmogelijkheden om alle ambities te kunnen realiseren.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement