Ondernemend Friesland nieuws

Herindelingsadvies en gemeentenaam Noardeast-Fryslân vastgesteld door raden DFK

De gemeenteraden van Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. hebben in hun raadsvergadering op donderdag 30 maart de verkozen naam Noardeast-Fryslân vastgesteld en vervolgens het herindelingsadvies. Het vaststellen van het herindelingsadvies is de tweede formele stap in de wettelijke procedure (Arhi) om te komen tot een herindeling per januari 2019.

Herindelingsadvies

Het herindelingsadvies volgt op het herindelingsontwerp dat is vastgesteld op 24 november 2016. Met het herindelingsontwerp werd een principebesluit genomen om te herindelen. Het herindelingsontwerp heeft 8 weken ter inzage gelegen. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid gehad om een zienswijze in te dienen. Er zijn vijf zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassingen in het herindelingsontwerp. Met de toevoeging in het advies van de door de drie gemeenteraden vastgestelde naam voor de nieuwe gemeente, Noardeast-Fryslân, is het herindelingsadvies hetzelfde als het herindelingsontwerp.

 

Het vervolg
Het herindelingsadvies wordt vóór 1 mei 2017 aangeboden aan het College van Gedeputeerde Staten (GS). Het College van GS voorzien vervolgens het advies van een zienswijze waarna de stukken worden voorgelegd aan de minister van Binnenlandse Zaken. Het college van GS geeft haar zienswijze op het advies en stuurt die zienswijze samen het herindelingsadvies voor 1 juli naar de minister van Binnenlandse Zaken. De minister maakt een wetsontwerp en legt die in het najaar 2017 voor aan de Raad van State. Na advisering door de Raad van State gaat het wetsvoorstel via de Ministerraad naar de Tweede Kamer en vervolgens naar de Eerste Kamer. De verwachting is dat de Eerste Kamer in het voorjaar 2018 besluit en kan per 1 januari 2019 worden heringedeeld. De voorbereidingen binnen de drie gemeenten gaan vanaf nu gewoon door.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement