GoodStart is hét onafhankelijke internetplatform voor Friese ondernemers. Op GoodStart delen ondernemers in de eerste plaats hun ‘Best Practices’ op het gebied van duurzaam ondernemen. Daarmee kunnen ondernemers van elkaar leren, inspiratie opdoen, zelf aan de slag gaan en samenwerken aan duurzaamheid die loont.


Wat doe je als je onderneming in de problemen komt? Hoe pak je tegenslag aan, zonder hier in te verzuipen? Het zijn vragen die vaak beantwoord worden door gewoonweg te doen. En wie zegt je dat de door jou gevonden antwoorden de juiste oplossingen bieden? Wat je nodig hebt, is een team van ervaren, slimme en daadkrachtige helpers, die weten waar ze over spreken en met hun expertise snel kunnen inspelen op de problemen die op je pad komen.


Realiteit verzekeringsbranche vereist andere aanpak. FZM | Assurantiën is thuis in Noord-Nederland. En heeft hier de afgelopen 73 jaar een naam opgebouwd als het gaat om verzekeren met persoonlijke aandacht. Een onafhankelijke nuchtere koers heeft er voor gezorgd dat FZM | Assurantiën is uitgegroeid tot één van de grotere assurantiekantoren in het Noorden, met vestigingen in Leeuwarden en Groningen. De branche is de laatste jaren volop in beweging. Denk aan nieuwe  beloningsvormen voor tussenpersonen, het deels afschaffen van provisies en meer transparantie als het gaat om service en kosten.  Te midden van deze dynamiek kiest FZM | Assurantiën nu voor efficiënt samenwerken met Nedasco en het doorvoeren van een naamswijziging.


De directeur Particulieren van de Rabobank Heerenven-Zuidoost Friesland, Gerard Berends, nam donderdagmiddag in bijzijn van de genodigden in de vestiging in Heerenveen afscheid. Na ruim 13 jaar voor de Rabobank werkzaam te zijn geweest in Zuid Friesland, waaronder 8 jaar als statutair directeur bij Rabobank De Stellingwerven. Zowel de voorzitter van de Raad van Commissarissen en van de ledenraad, Jorrit Jorritsma uit Boijl als de dictievoorzitter Rients Schuddebeurs waren zeer erkentelijk voor de bijdrage die hij gedurende de afgelopen jaren heeft geleverd. Hij was altijd gedreven en in hart en nier Rabo-man. De heer Berends zal zich binnen de Rabobankorganisatie gaan oriënteren op de volgende stap in zijn loopbaan.  (Foto: Lenus van der Broek).


De gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a. (DDFK) gaan in 2015 ambtelijk fuseren. De DDFK-gemeenten zien elkaar nu en in de toekomst als duurzame toekomstpartners. De gemeenteraden hebben de intentieovereenkomst om te komen tot één ambtelijke organisatie in een extra raadsvergadering op woensdag 24 september vastgesteld. 


“This implementation has great staff and organisational impact” – Martin White. Samen met leveranciers Embrace en Umbrella is de Friese woningcorporatie Accolade tijdens de Intranet Innovation Awards 2014 in de prijzen gevallen. Het intranet van Accolade is – in de categorie ‘Core Intranet’ – bekroond met een Gold Award. Dat betekent dat het intranet van Accolade medewerkers op een goede en innovatieve manier ondersteunt bij de uitvoering van hun werk.


De raad van de gemeente Opsterland heeft op 22 september 2014 besloten om mevrouw ir. E. (Ellen) van Selm, aan te bevelen bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor benoeming als de nieuwe burgemeester van Opsterland.


Bouw Kulturhûs Oudehaske start midden oktober. Met de nieuwbouw van het Kulturhûs in Oudehaske heeft BouwCollectief Sneek BV wederom een grote opdracht binnengehaald. Volgende maand wordt gestart met de bouw. Begin september volgend jaar moet het klaar zijn.


Afvalinzamelaar en -verwerker Omrin stelt in oktober twee van haar vestigingen open voor het grote publiek. Op zaterdag 4 oktober is Ecopark De Wierde in Heerenveen toegankelijk en op zaterdag 11 oktober de ReststoffenEnergieCentrale (REC) in Harlingen.

 

Omrin wil hiermee aan het publiek laten zien hoe afval steeds meer grondstof wordt voor nieuwe producten en/of hergebruik (recycling). De nascheidingsinstallatie in Heerenveen speelt hierin een belangrijke rol maar ook de opwekking van energie  laat het publiek zien hoe waardevol hun huishoudelijk afval is voor het sluiten van kringlopen.


De leden van de Commerciële Club Weststellingwerf (CCW) hadden woensdagavond een bijeenkomst. Onder leiding van Max Devilee gingen de 32 leden elkaar wat beter leren kennen in een zakelijke speeddate. Een speeddate stimuleert op een leuke en originele manier het leggen van contacten en het uitwisselen van informatie. De methode leidt tot effectief netwerken, doordat snel veel mensen kort en krachtig spreekt. Het zorgt voor onverwachte ontmoetingen, bijzondere samenwerkingen en verfrissende ideeën. De gesprekken die om de vier minuten met een nader werd gevoerd waren vooral zeer geanimeerd en de leden leerden elkaar beter kennen.


Het komt neer op eerlijk zaken doen
Gerke-testimonial-zw w

Ook onze beroepsgroep krijgt er op dit moment aardig van langs. Laatst was er in de “Wereld draait door” een mooie discussie over de maatschappelijke rol van de controlerende accountant die zijn rekening door de gecontroleerde laat betalen. Hoe onafhankelijk kun je dan zijn? We roepen het dus over onszelf af.

Gespot... meer