Op woensdagavond 22 oktober 2014 werden in Innovatiehuis Lauwersdelta een recordaantal van 15 scholingsvouchers ter waarde van € 500,- per voucher uitgereikt aan een groep enthousiaste medewerkers van Fritech. Deze medewerkers kunnen zelf kiezen aan welke opleiding of cursus zij het geschonken bedrag willen besteden. Een eerste aanzet tot een leven lang leren.


Vijfde order in de Verenigde Arabische Emiraten.

Horizon Geosciences, waarvan het hoofdkantoor gevestigd is in de Verenigde Arabische Emiraten, heeft haar vijfde offshore sondeersysteem bij A.P. van den Berg gekocht met als doel de geotechnische gesteldheid van de zeebodem te onderzoeken. Horizon Geosciences beschikte al over enkele systemen van A.P. van de Berg. Omdat Horizon Geosciences haar kabellier-mogelijkheden wilde uitbreiden naar diepere wateren, besloot ze een WISON-APB-1000 aan te schaffen voor het uitvoeren van sonderingen en het nemen van bodemmonsters op waterdieptes tot 1000 m.


Uitvoeringsprogramma Lauwersmeer van start. 

Speciaal voor ondernemers, stichtingen en dorpsverenigingen die de recreatie in het Lauwersmeergebied willen verbeteren, heeft de provincie een subsidie. De bijdrage gaat tot maar liefst 30 procent van de projectbegroting, met een maximumbedrag van 10.000 euro. De subsidie heet ‘Quick Wins’; initiatiefnemers kunnen met deze subsidie direct aan de slag. In totaal is er 100.000 euro beschikbaar. De subsidie loopt tot eind 2015.


Het aantal aanmeldingen voor het pioniersschap op .frl is overweldigend. Meer dan 1.500 aanvragen kwamen inmiddels binnen.  Op basis van diverse criteria selecteert een introductieteam van .frl uit deze groep 100 pioniers. Pioniers van .frl kunnen vanaf december dit jaar als een van de eersten op de nieuwe domeinextensie live gaan met hun website. De eerste pioniers zijn inmiddels aangewezen. Dat zijn: Fryslan.frl (met en zonder dakje), Omropfryslan.nl (met en zonder dakje), Weidenaar.frl en Regts.frl.


Bedrijven op De Zwette hoeven niet langer duimen te draaien als ze gebruik willen maken van internet. Vandaag zijn de bevestigingsbrieven voor de levering van 100Mbps glasvezelinternet de deur uit gegaan. Ze zijn ondertekent door Else Maria van der Meulen, directeur van DataDiensten Fryslân. Hiermee is het resultaat bekrachtigd van de vraagbundeling op bedrijvenpark De Zwette. Er wordt getracht zoveel mogelijk aansluitingen dit jaar al te realiseren.


Op 22 oktober opent wethouder Henk Deinum uit Leeuwarden het tweede kantoor van DMT Environmental Technology op de WaterCampus in Leeuwarden. De uitbreiding van het Friese bedrijf is een gevolg van de internationale groei die het de afgelopen jaren doormaakte.


Tij Uitvaart. Zo heet het nieuwe bedrijf van Reiny van der Vegt en Sarissa Schoppert. Beide vrouwen zijn bepaald geen onbekenden in de Friese uitvaartwereld. Nu bundelen ze hun krachten. ‘We komen niet enkel om te regelen, maar willen van waarde zijn.’


Het afgelopen jaar breidde Camerik Voortman Communicatie en PR-adviseurs fors uit. Drie medewerkers en een adviseur hebben het team versterkt. De totale bezetting komt daarmee op 13 professionals en dat maakt het bureau uit Heerenveen een van de grotere in Noord-Nederland. Camerik Voortman heeft 20 jaar ervaring op het gebied van PR & Reputatie, Dialoog & Draagvlak en Projectcommunicatie. De uitbreiding komt vooral door een groeiend aantal opdrachten bij bestaande opdrachtgevers als de gemeente Zwolle, provincie Fryslân, de NHL en andere hogescholen in Noordoost-Nederland, Wetterskip Fryslân en bij andere organisaties in de publieke sector.


Deskundigen bezorgd over aanstaande normwijziging NEN

Uit proefbelastingen zou blijken dat funderingspalen veel minder draagvermogen hebben dan vooraf berekend. NEN wil daarom het berekende draagvermogen voor alle paalsystemen per 1 januari 2016 normtechnisch verlagen. Daardoor zullen er in de praktijk 33% meer palen moeten worden toegepast. Volgens geotechnici zaait NEN ten onrechte twijfel over de veiligheid van paalfunderingen en zal zo’n correctie tot ongewenste kapitaal- en milieuvernietiging leiden.


Kabelnoord start eind oktober met de aanleg van glasvezel in Kollum. Bewoners binnen het aansluitgebied ontvangen eind deze week de glasvezel-informatiekrant ter introductie van het project. Een aansluiting op ‘Glasvezel van Kabelnoord’ is gratis, zonder verdere verplichtingen. Met de aanleg van glasvezel vervangt Kabelnoord haar huidige coax-netwerk. Na Dokkum is nu Kollum aan de beurt. 


Cut the crap
menno bakker-testimonial

Lang verwacht; toch gekregen: journalisten worden marketers. Zo is The Guardian, de krant met de naam die het meest aan een waakhond doet denken, gestart met contentmarketing. En direct bij de lancering werd er een groot contract aangekondigd met….Unilever.

Gespot... meer
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.