Alternatieve financieringsvormen in combinatie met marketing.

Samen met Egbertjan Kroes gaf Henk Rooseboom van de Crowdfunding Alliantie onlangs zijn visie over alternatieve financieringsvormen in combinatie met marketing. Een mix die uitermate succesvol is gebleken bij het realiseren van ondernemersdromen. Waar standaard financiers en investeerders de deur steeds vaker dichtslaan, zetten Egbertjan Kroes en Henk Rooseboom de deur juist wijd open. Deze twee zelfstandigen bundelen hun krachten om andere ondernemers te helpen bij hun droom.


Geprezen om betrokkenheid medewerkwers.

Uit handen van Minister Schultz van Haegen ontving Hoekstra uit Sneek de landelijke ondernemersprijs voor Transport en Logistiek voor middelgrote logistiek dienstverleners. De uitslag van de jaarlijkse verkiezing werd bekend gemaakt tijdens het TLN jaarcongres. Het jaarthema van de verkiezing was dit jaar onderscheidend ondernemerschap. Hoekstra werd geprezen om de grote betrokkenheid van de medewerkers bij procesverbetering en verbreding van het dienstenpakket. Volgens de jury is dit het resultaat van gevoerde beleid van dit sterke, maar zeker ook sociale familiebedrijf. De jury is onder de indruk van het hoge kwaliteitsniveau en het innovatieve karakter van de onderneming.


Charity Candle verrassing op de Dokkumer markt.

Een zestal Dokkumer studenten van de ROC Friese Poort is met hun mini onderneming het bedrijf Charity Candle gestart. Charity Candle is een kaars, waar het Dokkumer wapen in is verwerkt. Met opbrengst van de verkoop van de Charity Candle wordt Oxfam Novib ondersteunt. Een organisatie met als hoofddoel het bestrijden van armoede en momenteel actief in de bestrijding van het Ebola virus. De kaarsen worden verkocht in de Wereldwinkel de Fairtrade, van der Gang Herenkleding en 1622 Lifestyle allen te Dokkum en zijn in twee maten verkrijgbaar.


De gemeente moet meer denken als een ondernemer.

De samenwerking tussen Sudwest-Fryslan en de ondernemers wordt steeds beter. Beide partijen vinden elkaar meer en meer te, zo vertellen wethouder Maarten Offinga en Geert Jan Douma, voorzitter van de Stichting Ondernemers Súdwest Fryslân en directeur van Douma Staal. “We slaan verbindingen, net als duizend jaar geleden.” OF ging in gesprek met beide heren en peilde de mening bij de ondernemers in de gemeente.


ISO 9001 en 27001 norm.

Arrix Automatisering en Arrix Optimus uit Drachten zijn er in geslaagd om een belangrijke kwaliteitsimpuls te realiseren door maar liefst twee ISO Normeringen te implementeren. Arrix is gecertificeerd voor zowel de ISO 9001 als 27001 norm. De ISO 9001 normering houdt in dat er een kwaliteitssysteem is ingericht binnen Arrix, die er voor moet zorgen dat de klanttevredenheid wordt verhoogd en dat er voldaan wordt aan de wettelijke eisen. De ISO 27001 normering houdt in dat er een Informatie Security Management Systeem is ingericht, waarmee wordt geborgd dat alle noodzakelijke maatregelen zijn genomen om de informatiebeveiliging volgens internationale standaarden te regelen.


Koplopersymposium Duurzame Denktank bij Hogeschool Stenden in Leeuwarden.

Op dinsdag 18 november vond het Koplopersymposium Duurzame Denktank plaats bij Hogeschool Stenden in Leeuwarden. Het symposium stond in het teken van het bedenken van oplossingen en het delen van kennis op het gebied van duurzaamheid. Aan het symposium namen meer dan 100 ondernemers, gemeenteambtenaren, Koplopers, experts en creatieven deel. Tijdens het symposium reikte lector duurzaamheid Elena Cavagnaro de Koploperprijs uit aan ASN Installaties uit Dokkum. Dit bedrijf had zich gedurende het Koploperproject onderscheiden door haar aanpak op het gebeid van duurzaamheid.


Investeerders vallen massaal voor realistische perspectieven van nieuw service schip voor windmolenparken op zee.

Eerder dan voorzien, is JR Ship Investments gestart met de uitgifte van participaties in service schip SeaZip 4, in te zetten bij aanleg en onderhoud van windmolenparken op zee. De aanleiding is bijzonder: de belangstelling voor investeren in zusterschip SeaZip 3 is zo overweldigend, dat het aantal reservering in twee weken tijd groter was dan het aantal beschikbare participaties. Nog voor de verzending van het bijbehorende prospectus, was het project overtekend.


Categorie middelgrote bedrijven in Friesland. 

Geen brons, geen zilver maar goud. De FD Gouden Gazelle Award voor middelgrote bedrijven in Friesland is gewonnen door Probo uit Dokkum. Dinsdagmiddag kreeg directeur Erwin Postma de Award uitgereikt tijdens een feestelijke bijeenkomst in Hoogeveen. De FD Gazellen Awards worden door het Financieele Dagblad jaarlijks toegekend aan de snelst groeiende bedrijven van Nederland. Om voor een FD Gazelle Award in aanmerking te komen moet de bedrijfsomzet de afgelopen drie jaren jaarlijks met minimaal 20% zijn gegroeid.


Feenstra Adviesgroep is klaar voor de toekomst.

Het assurantiekantoor dat bekend stond als FZM|Assurantiën, gaat per 1 oktober weer door het leven als Feenstra Adviesgroep. Het kantoor aan de Verlengde Schrans te Leeuwarden heeft een make-over ondergaan en de gebroeders Feenstra zijn weer voor de volle honderd procent eigenaar. Het is een omslag die past bij de bedrijfsvoering binnen de kantoormuren. Want in dit veranderende financiële klimaat, moet iedereen zijn weg vinden. “We willen van toegevoegde waarde blijven voor de klant.”


De samenleving 3.0.

Sinds de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Lemsterland en Skarsterlân gefuseerd zijn tot De Friese Meren, is er het nodige veranderd in de manier waarop de gemeente en de ondernemers met elkaar communiceren en samenwerken. De gemeente is groter, de lijnen zijn minder kort, maar de beide partijen werken directer samen. Allemaal met het oog op de toekomst. “Gezamenlijk initiatieven opzetten, dát is de ‘samenleving 3.0”. OF sprak met wethouder Frans Veltman, Klaas Jongsma (voorzitter businessclub Gaasterland en omstreken), Robert Walinga (voorzitter vereniging van bedrijven in Lemmer) en Bart Hakbijl (secretaris ondernemersvereniging Skasterlân).


Proforma opzeggen
Gerke-testimonial-zw w

Ondernemen is in de huidige maatschappij niet meer zo eenvoudig. Hoe kan ik mijn gerealiseerde omzet vast houden? De zakelijke partijen waarmee je zaken doet willen vanuit dat oogpunt meestal afspraken maken voor langere tijd. En om dat te waarborgen komt er in de contractfase meestal een contacttermijn om de hoek kijken.

Gespot... meer