Ondernemend Friesland nieuws

Afvalsturing Friesland N.V. (Omrin) boekt positief nettoconcernresultaat van € 1.268.000,-

Ondanks een roerig en turbulent jaar in de afvalbranche waarin de economische recessie sporen heeft achtergelaten, heeft Afvalsturing Friesland N.V. het boekjaar 2009 met een positief nettoconcernresultaat afgesloten. Het nettoresultaat na aftrek van belastingen bedraagt € 1.268.000,- bij een omzet van ruim € 85 miljoen. Dit blijkt uit de door de aandeelhouders vastgestelde Jaarrekening 2009.

Er is sprake van een lichte verbetering ten opzichte van het boekjaar 2008. In dat jaar is weliswaar een nettoresultaat behaald van € 3.229.00,- (bij een omzet van ruim € 86 miljoen), daar was de opbrengst van de verkoop van een minderheidsaandeel in Omrin Jager echter bij inbegrepen. Bij een beperkte afname van  het aanbod afval als gevolg van de recessie en bij een lager verwerkingstarief, is de directie tevreden met het toegenomen resultaat.

 

De minder gunstige marktomstandigheden in 2009 kon Omrin door een adequate bedrijfsvoering goed doorstaan en daarmee een positief resultaat realiseren. Daaraan werd met name bijgedragen door het optimaal benutten van de Scheidings- en Bewerkingsinstallatie in Oudehaske, door goede prijsafspraken met verwerkers elders in het land voor de afzet van brandbare deelstromen en door het realiseren van substantiële kostenbesparingen.

 

Het uniform verwerkingstarief voor gemeenten daalde in 2009 naar € 130,-, voor 2010 is dit tarief vastgesteld op  € 127,50. In 2005 was dit tarief nog € 144,80 per ton. Met de ingebruikname van de REC in Harlingen in 2011 kan het tarief nog eens aanzienlijk verlaagd worden en onder de € 110,- uitkomen. De REC zal niet alleen leiden tot substantieel lagere tarieven, maar ook tot een duurzamer verwerkingsconcept voor gemeenten.

 

De stijgende lijn in de productie van biogas zette zich in 2009 door naar 17 miljoen kuub. Omrin is de grootste producent van biogas van Nederland. In 2009 werd ook de nascheidingsinstallatie voor kunststoffen met succes in gebruik genomen.

 

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement