Ondernemend Friesland nieuws

Kollumerland kiest voor ‘het zuiden’

kollumerland

Het college van de gemeente Kollumerland c.a. kiest voor meer samenwerking met het zuiden én voor een blijvende krachtige samenwerking in het grotere gebied Noordoost Fryslân.

Het college van de gemeente Kollumerland c.a. kiest voor meer samenwerking met het zuiden én voor een blijvende krachtige samenwerking in het grotere gebied Noordoost Fryslân.

De positie van Kollumerland c.a. is kiezen of voor het noorden (Dantumadiel en Dongeradeel) of voor het zuiden (Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel).

Waarom de keus voor het zuiden
Burgemeester en wethouders van de gemeente Kollumerland c.a. kiezen voor het zuiden omdat:

  • de sociaal-economische ontwikkeling en met name die  rond de as Kollum – Buitenpost  de volle  de aandacht kan krijgen;
  • binnen het zuidelijk gebied de dubbelkern Kollum-Buitenpost met de kernen Surhuisterveen(-Harkema) en Burgum een belangrijk patroon van voorzieningen biedt; die sterke kernen bieden de voorzieningen voor de kleinere dorpen in dit gebied;
  • er al op meerdere terreinen intensieve samenwerking met Achtkarspelen is. Die moet samen met Tytsjerksteradiel worden uitgebouwd ter versterking van de dienstverlening voor de inwoners van Kollumerland c.a.
  • het belang van de werkgelegenheid groot is. Hoe dichter bij de A7 hoe groter de economisch bedrijvigheid. Achtkarspelen en Kollumerland c.a. maken werk van de ontwikkeling van de as Kollum-Buitenpost als woon/werklocatie met een strategische ligging aan het spoor naar Leeuwarden en Groningen.


De conclusie van het college is dat de keuze voor het zuiden het best passend is voor de toekomst van Kollumerland c.a.  en haar inwoners, organisaties en bedrijven.

Regionale samenwerking
Daarnaast blijft krachtige bovenregionale samenwerking noodzakelijk om de bovenlokale opgaven waar Kollumerland c.a. voor staat te kunnen realiseren. Alle gemeenten in Noordoost Fryslân blijven elkaar in de toekomst nodig hebben (Sociaal-economisch Masterplan Noordoost Fryslân).

Toekomstperspectief
Het college kiest voor het uitbouwen van de samenwerking met Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel. Het is een keus voor verdergaande samenwerking. Mocht herindeling op termijn actueel worden – en dat kan ontstaan op het moment dat de samenwerking breed en intensief wordt - dan ligt herindeling in de zuidelijke richting het meest voor de hand.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement