Ondernemend Friesland nieuws

Minister Blok (BZK) bezoekt Noordoost Fryslân

Eerste werkbezoek Blok aan anticipeerregio in Nederland. Op maandag 14 oktober a.s. brengt minister Stef Blok van Wonen en Rijksdiensten een werkbezoek aan Noordoost Fryslân. Noordoost Fryslân is aangemerkt als anticipeerregio, omdat hier wordt ingespeeld op de gevolgen van demografische ontwikkelingen, zoals bevolkingsdaling. Tijdens het werkbezoek laat de regio zien wat zelf opgepakt wordt, waar de gevolgen van de bevolkingsdaling zichtbaar en voelbaar zijn en waar rijkssteun noodzakelijk is. Thema’s waarop wordt ingegaan zijn detailhandel, werkgelegenheid, wonen en leefbaarheid.

Programma

Noordoost Fryslân is de eerste anticipeerregio in Nederland die de minister bezoekt. Sinds kort is Blok, op initiatief van Noordoost Fryslân, in gesprek met de 16 anticipeerregio’s in Nederland, maar heeft ze nog niet eerder bezocht.

 

Bezoek “winkelcentrum Koemarkt” Veenwouden

De minister arriveert per bus. Inwoners en ondernemers praten hem onderweg bij over ontwikkelingen in de detailhandel en projecten en initiatieven die hier lopen. Op de Koemarkt vindt een uitleg plaats over de lokale problematiek en oplossingen.

 

Busrit van Veenwouden naar Kollum

Onderweg is aandacht voor de problematiek in de kleine dorpen en landschappelijke schoonheid van het gebied. Er wordt in de bus gesproken over het thema werkgelegenheid, specifiek jeugdwerkloosheid en ontgroening. Jongeren van het project WerkNOF lichten toe hoe zij zich als afgestudeerde jongeren inzetten voor trainees in Noordoost Friesland.

 

14.45–15.15 uur Bezoek woonwijk Kollum Súdeast

 

Wandeling door Kollum Súdeast

Er wordt een korte wandeling gemaakt door de wijk Kollum Súdeast. Deze jaren 40 woonwijk laat goed de huidige problematiek zien. Er zijn 62 woningen gesloopt, en in plaats van de voorgenomen 68 nieuwbouwwoningen is na de bouw van 14 woningen gestopt met de ontwikkeling. Naast deze nieuwe woningen die voldoen aan de huidige kwaliteitseisen zijn gapende lege weilanden. Aan het begin van de wijk staan de oude karakteristieke kleine woningen die op de nominatie voor de sloop staan. Met de uitplaatsing van de bewoners is het hart uit de wijk gehaald. Naast een uitleg door Hotze Mellema van Thus Wonen geeft Sigrid Hoekstra van Woon Friesland een toelichting op de Friese situatie in relatie tot het Rijksbeleid. Zij pleit voor de tijdelijkheid van de verhuurdersheffing. Ook wordt een bezoek gebracht aan de heer en mevrouw V.d. Burg die in één van de nieuwbouwwoningen wonen en uitkijken op het veld waar sloop heeft plaatsgevonden. Zij hebben het gehele proces meegemaakt. Burgemeester Bilker van Kollumerland c.a. gaat in op de problematiek van de leefbaarheid en de ingewikkelde opgave die hier ligt voor de regio.

 

Leefbaarheid platteland

Vanuit Noordoost Fryslân is er de afgelopen maanden veel contact met politiek Den Haag geweest als het gaat om de leefbaarheid op het platteland. In een aantal gebieden in Nederland, waaronder Noordoost Fryslân, verandert de bevolkingsopbouw. Er vindt vergrijzing plaats. Het aandeel jongeren is al kleiner en wordt versterkt doordat jonge mensen en gezinnen wegtrekken. Voorzieningen zoals winkels, sportclubs en scholen zijn steeds moeilijker in stand te houden en er komen meer leegstaande of niet verkochte huizen. Dit leidt er toe dat de leefbaarheid in die gebieden in de knel komt. De gebieden die hiermee te maken krijgen worden ook wel ‘anticipeerregio’s’ genoemd, omdat ze tijdig proberen in te spelen op de gevolgen van deze demografische ontwikkelingen.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement