Ondernemend Friesland nieuws

Wurkje foar Fryslân versterkt Friese economie

VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord zijn positief over Wurkje foar Fryslân. De investeringsagenda van de provincie Fryslân bevat een concreet programma met projecten die de economische structuur van Fryslân versterken. “Met name het beschikbaar stellen van 50 miljoen euro voor ondernemingsfinanciering betekent een enorme stimulans voor de continuïteit van het Friese MKB”, aldus directeur Lambert Zwiers.

Binnen het programma Wurkje foar Fryslân geeft de provincie aan hoe een deel van de NUON-reserves (300 miljoen euro) wordt vrijgemaakt en geïnvesteerd in de Friese economie. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord stellen vast dat er een concreet en koersvast programma is opgesteld dat bijdraagt aan het behoud van werkgelegenheid op de lange termijn. “De investeringen verbeteren het vestigingsklimaat van de regio en zijn een belangrijke impuls voor het bedrijfsleven in Fryslân”, aldus Zwiers.

Hoewel VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord overwegend positief zijn over de koers van Wurkje foar Fryslân, zijn er ook een paar kanttekeningen. Zo is er weinig aandacht voor infrastructurele projecten en behoeft de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven verdere aandacht. Zwiers: “Voor het bedrijfsleven is een optimale bereikbaarheid essentieel. Het Noorden is inmiddels steeds beter verbonden met de Randstad. Nu moeten we iets doen aan de verbinding richting Duitsland. Met Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 in het achterhoofd kan het niet zo zijn dat er geen doorlopende verbinding is van Leeuwarden naar Groningen en Bremen. Ook zou de provincie Groningen Airport Eelde nadrukkelijk moeten omarmen.”

Een ander aandachtspunt is de aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Binnen Wurkje foar Fryslân wordt veel geld vrijgemaakt voor de versterking van het hoger onderwijs. VNO-NCW Noord en MKB-Nederland Noord juichen dit toe, maar stellen ook vast dat er meer aandacht nodig is voor kennisvalorisatie. “Bij veel bedrijven leeft het gevoel dat projecten van de kennisinstellingen niet inspelen op vragen die spelen in de markt”, aldus Zwiers. Door duidelijke criteria te verbinden aan de budgetten voor het hoger onderwijs, worden het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gedwongen nauwer met elkaar op te trekken om meer onderwijsprogramma’s in business cases te vangen.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement