Ondernemend Friesland nieuws

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk

190 regionale bedrijven in Bidbook Afsluitdijk

Wethouder Maarten Offinga van gemeente Súdwest-Fryslân, heeft op 22 december 2016, het Bidbook De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) overhandigd aan Rijkswaterstaat. Het doel van het Bidbook is het stimuleren van de inzet van lokale ondernemers bij de versterking van de Afsluitdijk om een impuls te geven aan de regionale economie. Er staan 190 bedrijven in, afkomstig uit de regio rond de Afsluitdijk. Van Friese- en Noord-Hollandse bedrijven uit de grond-, weg- en waterbouw, tot reclame en horecabedrijven.

De Afsluitdijk beschermt Nederland al meer dan tachtig jaar tegen de zee, maar voldoet niet meer aan de huidige normen voor waterveiligheid. Daarom gaat Rijkswaterstaat de

Afsluitdijk versterken.

 

Economische effecten

Het Bidbook DNA wordt door Rijkswaterstaat ter beschikking gesteld aan belangstellenden voor het contract, dat Rijkswaterstaat in 2018 op de markt brengt. Met het Bidbook worden aannemers die een aanbieding doen, gestimuleerd de regionale economie te betrekken door de inzet van lokale ondernemers. De economische effecten voor de regio kunnen groot zijn. Een analyse van onderzoeksbureau Ecorys laat zien dat het effect voor de regio kan liggen tussen de 200 en 400 tijdelijke banen per jaar. Bij een uitvoeringstermijn van vier jaar gaat het dan om 800 tot 1.600 banen.


Oproep ondernemers Noord-Holland en Fryslân

De drie gemeenten uit het samenwerkingsverband DNA namen het initiatief voor het samenstellen van het Bidbook. Ondernemers uit de regio werden opgeroepen zich hiervoor aan te melden. “Het resultaat is een mooi overzicht van bedrijven”, aldus wethouder Offinga van de gemeente Súdwest-Fryslân. “Deze bedrijven hebben dankzij hun specialisme, gunstige ligging en goede bereikbaarheid een aantal grote pluspunten.”


Ype Heijsman (directeur Netwerkmanagement) en Lars Teulings, (directeur Productie- en projectmanagement), namen het Bidbook namens Jan Hendrik Dronkers, Directeur-Generaal van Rijkswaterstaat, in ontvangst. Rijkswaterstaat is blij met het initiatief. “Het Bidbook past in onze visie op samenwerken. Naast het beschikbaar stellen van het Bidbook, besteedt Rijkswaterstaat in het contract ook aandacht aan social return, om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk(ervaring) te helpen,” aldus Ype Heijsman.

 

Versterking en vernieuwing

Het Rijk en het regionaal samenwerkingsverband De Nieuwe Afsluitdijk, werken aan de versterking en vernieuwing van het internationale icoon ‘Afsluitdijk’. Het Rijk is verantwoordelijk voor de versterking van de dijk en de vergroting van de afvoercapaciteit. De regionale overheden (DNA) zijn verantwoordelijk voor de ambities op het gebied van duurzame energie, ecologie, recreatie en toerisme en ruimtelijke kwaliteit. Samen werken Rijk en regio aan een veilige, duurzame, aantrekkelijke en toekomstbestendige dijk.

 

De Nieuwe Afsluitdijk

DNA is een samenwerking van de provincies Noord-Holland, Fryslân en de gemeenten

Hollands Kroon, Súdwest-Fryslân en Harlingen.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement