Ondernemend Friesland nieuws

Afmitech Friesland ontwikkelt multifunctioneel servicestation voor recreatiebranche

Afmitech Friesland ontwikkelt multifunctioneel servicestation voor recreatiebranche

Na een succesvolle pilot in 2016 is het drijvend afvalwater verwerkingsstation van Afmitech Friesland op initiatief van het Friese recreatieschap ‘De Marrekrite’ opnieuw in gebruik genomen. Voor het toeristenseizoen 2017 is het innovatieve station versleept naar de Goingarypster poelen (de vaart tussen Goingaryp en Joure). BAAS staat voor ‘het Bever Autarkisch Afvalwater Station’. Watersporters op en rondom het Sneekermeer hoeven hierdoor niet meer speciaal naar een jachthaven om hun vuilwater aan te bieden.  Bij de BAAS kan namelijk de vuilwatertank worden leeggezogen. Maar intussen werkt Afmitech Friesland al weer aan een versie 2.0. De BAAS maakt dit jaar nog een transitie door, van afvalstation tot comfortabel ‘servicestation’ voor de recreant.

Het drijvend afvalwater verwerkingsstation dat nu bij Goingaryp in gebruik is genomen is een innovatieve service die recreatieschap ‘De Marrekrite’ aanbiedt aan de vaarrecreant. De installatie zuivert het vuilwater ter plekke en loost het schoon op het oppervlaktewater. BAAS staat voor ‘het Bever Autarkisch Afvalwater Station’, zo legt Jan Boele de Jong van Afmitech Friesland uit. “Dit bestaat uit een afvalwaterzuivering dat in een container is gebouwd om ter plekke het afvalwater te zuiveren. De benodigde energie wordt opgewekt door middel van zonnepanelen en het systeem kan daardoor onafhankelijk van het net functioneren. We zuiveren het afvalwater en we passen ook nog eens ultrafiltratie toe; een extra filtering om bacteriën (als E-coli) en zwevende stoffen te verwijderen voordat het op het oppervlaktewater wordt geloosd. Op deze manier worden ongewenste lozingen en aangroei van algen voorkomen en levert de zuivering een bijdrage aan de verbetering van het Friese zwemwater.”

 

Eenvoudig

Het mobiele station is zeer geschikt voor plaatsen waar tijdelijk behoefte is aan afvalwaterzuivering. Dit kunnen bouwplaatsen zijn, maar ook campings en festivalterreinen en buitendijkse gebieden. Door het drijvende vermogen blijft de infrastructuur bij hoogwater intact, is de kans op uitspoeling van afvalwater uitgesloten en wordt voldaan aan de Nederlandse lozingseisen, aldus De Jong. De bediening van de afzuiginstallatie is geregeld via een eenvoudige aan- en uitknop. De Jong: “Het afvalwater wordt in een buffertank opgevangen en vanuit daar naar de procestank gepompt. Hier worden door middel van een biologisch proces de afvalstoffen afgebroken. Daarna volgt nog een proces van ultrafiltratie, waarna het water super schoon op het oppervlaktewater wordt geloosd.”

 

Honderd procent gemak

Controle op alle processen is ook nog eens geborgd door een telemetrie systeem. Een perfecte oplossing, zou je zeggen, maar De Jong denkt al weer verder. We zijn volop bezig met het verzamelen van de gebruikerservaringen. Samen met de input van de klant levert dat de basis voor verder ontwikkelingen. Uiteindelijk komt het erop neer dat de klanten straks meer krijgen dan alleen een afvalwaterzuivering.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement