Ondernemend Friesland nieuws

Aftrap Innovatiecluster Bouw Noordoost Friesland

Innovatiecluster Bouw Noordoost Friesland

Afgelopen donderdagmiddag was in de loods van het ‘Beurtschip Grouw’ in Drogeham de aftrap van het Innovatiecluster Bouw Noordoost Friesland. Ruim 25 bouw-gerelateerde ondernemers uit Noordoost Friesland kwamen bijeen om te brainstormen over de trends en ontwikkelingen in de bouwsector. Het doel van de middag was om een cluster in de bouwsector te starten, specifiek vanuit de regio Noordoost Friesland. Het cluster moet de onderlinge samenwerking tussen bedrijven uit de regio bevorderen, wat weer moet leiden tot productontwikkeling en innovatie voor de toekomst.

Noordoost Friesland wordt gekenmerkt door een sterke en goed vertegenwoordigde bouwsector. Ruim 1300 bedrijven in Noordoost Friesland zijn actief in deze sector, die van grote invloed zijn op de regionale werkgelegenheid en economie. De ontwikkelingen in de bouwsector volgen elkaar snel op en bedrijven kunnen vaak niet allemaal individueel bij blijven. Vandaar dat er wordt gezocht naar een bundeling van krachten waardoor bedrijven in kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt als o.a. 3D-printing, Energie en Nul-op-de-meter, Prefab- en Modulair bouwen, Klantbeleving en maatwerk, Circulaire economie en Biobases bouwen.

 

Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân

Het initiatief en de opzet van het Innovatiecluster Bouw is in handen van Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân (kortweg KEI), in samenwerking met de zes Noordoost-Friese gemeenten, de provincie Fryslân, Bouwend Nederland, SNN en andere gerelateerde branche- en kennisinstellingen. In samenwerking met ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden heeft het KEI als doel te zorgen voor een duurzame economische structuurversterking van het MKB-bedrijfsleven in Noordoost Fryslân.

 

Voortgang Innovatiecluster Bouw Noordoost Friesland

Het programma tijdens de aftrap van het cluster bestond uit een schets van trends en ontwikkelingen in de bouwsector en daarnaast uit ronde-tafel-brainstorm-gesprekken. De volgende vragen werden behandeld: ‘Wat is uw uitdaging voor de toekomst en waarom?’, ‘Wat is uw expertise, uniek karakter en waarom?’ en ‘Waarin zou u meer willen samenwerken en hoe ziet u dit voor zich?’. Vanuit deze vragen zijn de gemeenschappelijke thema’s en onderwerpen gedestilleerd die in het vervolg worden aangepakt. Het cluster gaat aan de slag met concrete projecten en activiteiten die leiden tot nieuwe producten en innovaties voor zowel individuele bedrijven als in collectief verband. De bedrijven geven aan waar ze zich op willen richten en het KEI functioneert als de verbindende schakel met kennispartners en best-practices in Nederland, of over de grens. De bedrijven komen eens per kwartaal bij elkaar en werken daarnaast aan hun individuele projecten en activiteiten met begeleiding en ondersteuning vanuit het KEI.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement