Ondernemend Friesland nieuws

Bonus voor Friese student

De komst van de 11e faculteit brengt een belangrijke impuls voor de ontwikkelingen van de Friese kenniseconomie met zich mee. CDA Fryslân ziet graag dat er veel Friese studenten aan de 11e faculteit gaan studeren en vraagt Gedeputeerde Staten om onderzoek te doen naar een studiefonds voor deze Friese jongeren. Dit heeft twee redenen: Friese jongeren worden zo gestimuleerd om universitair onderwijs in Fryslân te volgen. Dit biedt weer toekomstperspectief voor de Friese economie.

Studiefonds
CDA Fryslân vraagt aan Gedeputeerde Staten om contact te leggen met organisaties die studiefondsen beschikbaar stellen voor Friese studenten. Het CDA wil graag dat de revolverende middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de 11e faculteit deels worden ingezet als stimuleringsbijdrage/studiefonds, om zo Friese jongeren te stimuleren universitair onderwijs in Fryslân te volgen. CDA Fryslân pleit namelijk voor een hoger opgeleide Friese beroepsbevolking, zodat de Friese economie op lange termijn wordt versterkt.

Doorlopende leerlijn
CDA-Statenlid Fenny Reitsma: “Ook wordt met de komst van de 11e faculteit de doorlopende leerlijn vanaf de basisschool via het voortgezet onderwijs, MBO/HBO en aansluitend universitair onderwijs tot een goed geheel afgerond.”

Koppeling economisch beleid

15% van de Nederlanders is universitair geschoold. Van de Friese bevolking is dit slechts 3,1% (uit onderzoek gebleken, studiejaar 2011-2012). Deze percentages geven aan dat er een enorme inhaalslag gemaakt kan worden in Fryslân. Mede hierom is de nadrukkelijke koppeling van een studiefonds met het economisch beleid van groot belang.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement