Ondernemend Friesland nieuws

De bouw- en installatiebranche in Noordoost Friesland gaan samen werken

De bouw- en installatiebranche in Noordoost Friesland gaan samen werken

Op 27 januari jl., was in het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân in Buitenpost de vervolgbijeenkomst van het Innovatiecluster Bouw Noordoost Fryslân. Dit cluster moet de onderlinge samenwerking tussen bouwgerelateerde bedrijven uit de regio bevorderen, wat weer moet leiden tot product-, proces- en marktinnovatie voor de toekomst. Door in een krimpregio gezamenlijk kansen te benutten en bedreigingen aan te pakken zorgt mede voor een sterke en duurzame bouwsector.

Tijdens deze tweede bijeenkomst zijn de uitkomsten van de individuele interviews en de rondetafelgesprekken met de genodigden vanuit de ondernemerswereld, onderwijs en overheid besproken. Naar voren is gekomen dat de ondernemers vooral op het gebied van personeel, ICT-toepassingen en duurzaamheid kansen en uitdagingen zien waarbij onderlinge samenwerking nodig is om bij te blijven en te groeien. Het opzetten van een Innovatiecluster Bouw werd door de aanwezige ondernemers dan ook enthousiast omarmt. Samenwerken is toch samen sterker.

 

Voor een goede ketensamenwerking is het maken van cross sectorale verbanden noodzakelijk. Hierin is samenwerking met overheid en onderwijs van cruciaal belang. Gastspreker Willem Wouda, directeur van Stichting Roobol, ging tijdens de bijeenkomst in op het project ‘Bouwen aan ambitie’. Dit project heeft als doel basisschoolleerlingen kennis te laten maken met technische beroepen. Willem Wouda benadrukte tijdens de presentatie het belang van samenwerking tussen (bouwgerelateerde) ondernemers, overheid en onderwijs. En dat overleg tussen deze groepen zal zorgen voor antwoorden op de vraag: welke eigenschappen en vaardigheden het personeel van de toekomst nodig heeft.  Gastspreker Jeroen van Wijk van ANNO (de samenwerkingsagenda van Noordoost Fryslân) ging in op wat de overheid voor het Innovatiecluster Bouw kan betekenen en welke financieringsmogelijkheden er vanuit de overheid zijn. Daarnaast vertelde hij vanuit zijn expertise wat een cluster succesvol maakt.

 

Na de inspirerende presentaties van de gastsprekers, kwam er in de zaal een levendige en enthousiaste discussie tussen de aanwezigen op gang. Deze discussie leverde mooie ideeën en waardevolle informatie op waarmee nu echte stappen kunnen worden gezet. In navolging van deze vervolgbijeenkomst wordt er door het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân een projectteam samengesteld. Aan de hand van alle verkregen informatie wordt er een plan van aanpak opgesteld dat vervolgens aan de ondernemers zal worden gepresenteerd. De vervolgbijeenkomst was dankzij de mooie opkomst van enthousiaste en bevlogen ondernemers een succes. De start van het Innovatiecluster Bouw is dan ook veelbelovend.

 

Het initiatief en de opzet van het Innovatiecluster Bouw is in handen van het Kennis- en Innovatiehuis Noordoost Fryslân, in samenwerking met de zes Noordoost Friese gemeenten, de provincie Fryslân en gerelateerde branche- en kennisinstellingen. De inzet is om in Noordoost Friesland van een krimpregio naar een kansregio te gaan en daarbij onder andere in te zetten op de bouwsector, één van de sterkste motoren binnen de regionale economie. Daarnaast wordt in de loop van dit jaar gestart met een innovatiecluster voor de sector metaal.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement