Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort Groenewegen Advocaten en Notarissen Advocaten en Notarissen

Groenewegen Advocaten en Notarissen zijn OF's specialist. Afwisselend zullen de medewerkers hun kennis en ervaring uit hun vakgebied delen met MKB Friesland. Het werk van advocaten en notarissen is niet bepaald eenvoudig te doorgronden. Het recht is als een dichtbegroeid bos, waarin je gemakkelijk verdwaalt. Je hebt een gids nodig die de juiste paadjes kan wijzen. Groenewegen Advocaten en Notarissen wil met hun eigen specialistenpagina iets meer licht in deze duisternis brengen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor te Heerenveen via 0513-655555 of kijk op www.groenewegenadvocaten.nl voor meer informatie over ons kantoor en werkwijze.

Agrarisch recht: door Martijn van Rongen van Groenewegen Advocaten & Notarissen

Agrarisch recht bestaat volgens mij niet. Er zijn echter wel advocaten die erin gespecialiseerd zijn. Mogelijk hebben die advocaten dan veel verstand van melkquota, mestrechten, de Pachtwet of ruilverkaveling, maar over deze onderwerpen wordt niet zo heel veel meer geprocedeerd. Dat zal ook wel te maken hebben met de lage melkprijs.

De zaken die in mijn praktijk voorkomen, en die raakvlakken hebben met ‘agrarisch recht’ hebben betrekking op de meerwaarde-clausule of winstdelings-clausule. Dat is een clausule die is opgenomen in de notariële waarin de bedrijfsoverdracht is geregeld indien de agrarische onderneming, vaak een melkveebedrijf, wordt overgedragen van de vader op één van de kinderen. Het is een zeer moeilijk te begrijpen bepaling die je zeer goed moet lezen om te kunnen snappen wat er staat en, minstens zo belangrijk, wat er niet staat. In de clausule wordt geregeld hoe de winst van de agrarische onderneming moet worden verdeeld als de onderneming na de overname door de overnemer aan een derde wordt verkocht.

De achtergrond daarvan is dat het kind dat de boerderij overneemt, dat doet tegen de zogenaamde ‘agrarische waarde’. Dat is de waarde die door de overnemer nog net kan worden gefinancierd. Deze waarde is bedacht, omdat geen enkel kind in staat is om de waarde in het economisch verkeer te betalen, omdat de prijs voor landbouwgrond (en voorheen ook voor het melkquotum) zo hoog ligt. Als de waarde in het economisch verkeer van de onderneming bijvoorbeeld drie miljoen euro bedraagt, dan zou de agrarische waarde kunnen liggen op één miljoen euro. Het verschil tussen deze twee waardes is een schenking door de overdrager aan het kind dat overneemt. De andere kinderen lopen deze schenking mis. Met de clausule wordt beoogd de overname mogelijk te maken en dat de winst bij verkoop wordt verdeeld onder alle kinderen. De clausule bepaalt in welke gevallen verdeling dient plaats te vinden en hoe er dient te worden verdeeld. Dit leidt regelmatig tot meningsverschillen tussen de gerechtigden en helaas soms tot grote ruzies en juridische procedures.

Hoewel de uitwerking van de meerwaarde- of winstdelingsclausule grote gevolgen heeft, wordt er bij het regelen van de overdracht van de onderneming weinig aandacht aan besteed. De accountant en de notaris nemen niet de tijd om lang bij deze clausule stil te staan, de overdrager bepaalt waaraan de overnemer gebonden is en begrijpt de clausule maar half, en de overnemer zelf begrijpt vaak helemaal niets van de clausule. Na de overdracht wordt de akte van overdracht waarin de clausule staat in een la gelegd en kijkt er verder niemand naar, totdat het bedrijf wordt verkocht.

Mijn advies is om goed na te denken over alle aspecten van de clausule en gedegen advies te vragen bij het opstellen van de clausule. Vooral de duur van de clausule, fiscale aspecten, eventuele boetebedingen, inlichtingenplichten en de wijze waarop de clausule moet worden geïnterpreteerd, zijn belangrijk omdat er grote bedragen worden verdeeld en er veel familieleed door kan worden voorkomen.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met Martijn van Rongen of één van zijn collega’s bij Groenewegen Advocaten & Notarissen in Heerenveen.

 

Kijk voor alle columns van Groenewegen Advocaten en Notarissen op hun eigen OF specialistenforum

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement