Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort Groenewegen Advocaten en Notarissen Advocaten en Notarissen

Groenewegen Advocaten en Notarissen zijn OF's specialist. Afwisselend zullen de medewerkers hun kennis en ervaring uit hun vakgebied delen met MKB Friesland. Het werk van advocaten en notarissen is niet bepaald eenvoudig te doorgronden. Het recht is als een dichtbegroeid bos, waarin je gemakkelijk verdwaalt. Je hebt een gids nodig die de juiste paadjes kan wijzen. Groenewegen Advocaten en Notarissen wil met hun eigen specialistenpagina iets meer licht in deze duisternis brengen. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met het kantoor te Heerenveen via 0513-655555 of kijk op www.groenewegenadvocaten.nl voor meer informatie over ons kantoor en werkwijze.

Verruiming begrip bouwterrein in de btw

Laten we het eens hebben over bouwterreinen. Daar is fiscaal iets mee aan de hand. De overheid kijkt er simpel gezegd anders tegen aan. Met fiscale gevolgen. Wat is er precies gaande? Naar aanleiding van het op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2017 is met ingang van dit jaar het begrip bouwterrein in artikel 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968 als volgt gedefinieerd: "Onder een bouwterrein als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, onder 1°, wordt verstaan onbebouwde grond die kennelijk bestemd is om te worden bebouwd met een of meer gebouwen."

 

Op grond van de Europese BTW-richtlijn en rechtspraak van het Europese Hof van Justitie heeft het kabinet zich genoodzaakt geacht om het begrip bouwterrein te verruimen. Die nieuwe definitie bestaat uit vier onderdelen. Er moet sprake zijn van (I) onbebouwde grond die (II) kennelijk (III) bestemd is om te worden bebouwd (IV) met een of meer gebouwen.


Tijd voor een toelichting op deze materie: Ad I-Volgens het Belastingplan 2017 is ook sprake van onbebouwde grond als de leverancier grond levert waarop nog een gebouw staat maar waarbij hij zich er toe heeft verbonden om dit gebouw in het kader van de levering volledig te slopen.

 

Ad-II Volgens de toelichting bij het Belastingplan 2017 wordt met het woord 'kennelijk' bedoeld dat alle omstandigheden op het moment van levering - met inbegrip van de intentie van partijen, mits deze wordt ondersteund door objectieve gegevens - in acht moeten worden genomen bij het beoordelen of de grond is bestemd om te worden bebouwd.

 

Ad-III De onbebouwde grond moet bestemd zijn om te worden bebouwd. Indien wordt voldaan aan één of meerdere van de vier limitatieve voorwaarden (de grond is bewerkt, voorzieningen worden of zijn getroffen die uitsluitend dienstbaar zijn aan de grond, voorzieningen worden of zijn getroffen in de omgeving van de grond, een omgevingsvergunning is verleend) van het oude artikel 11 lid 4 Wet op de omzetbelasting 1968, wordt de onbebouwde grond in ieder geval als bouwterrein aangemerkt. Daarnaast kunnen er andere objectieve gegevens zijn waaruit eveneens kan worden afgeleid dat het betrokken terrein bestemd is om te worden bebouwd. Voorbeelden die in dit kader worden gegeven: een aangevraagde (maar nog niet verleende) omgevingsvergunning of gemaakte architectenkosten die zien op het te bouwen gebouw op het betreffende terrein. De intentie van de toekomstige eigenaar om de grond te bebouwen kan voldoende zijn, mits het ondersteund wordt door objectieve gegevens waaruit volgt dat het terrein op het moment van levering bestemd was voor bebouwing. Aangezien er geen limitatieve opsomming van objectieve gegevens wordt gegeven kan hierover in de praktijk veel discussie ontstaan.

 

Ad-IV Volgens het Belastingplan 2017 gaat het bij bebouwing uitsluitend om een of meer gebouwen of een gedeelte van een gebouw als bedoeld in artikel 11, derde lid, onder a, Wet op de omzetbelasting 1968. Een gebouw moet dus in ruime zin worden geïnterpreteerd.

 

Het al dan niet kwalificeren als bouwterrein heeft fiscale gevolgen. Voor de levering van een bouwterrein is namelijk btw verschuldigd en geldt vanwege samenloop een vrijstelling voor de overdrachtsbelasting. Indien de onbebouwde grond niet kwalificeert als bouwterrein geldt de omgekeerde situatie, waardoor een vrijstelling voor de btw geldt, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd is.

 

Vanaf 1 januari 2017 kwalificeren meer gronden als bouwterrein voor de omzetbelasting.  Met het gevolg dat de levering van die gronden van rechtswege met btw zijn belast en een beroep kan worden gedaan op de vrijstelling van de overdrachtsbelasting. De mogelijkheden om bij onbebouwde grond de fiscaal meest gunstige route te kiezen zijn door de invoering van de nieuwe definitie beperkt, zodat het raadzaam kan zijn aandacht te besteden aan voorgenomen grondtransacties en gestarte projecten.

 

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen? Neem dan gerust contact op met mr. Herbert Kemme of één van zijn collega‚Äôs bij Groenewegen Advocaten & Notarissen in Heerenveen.

 

Kijk voor alle columns van Groenewegen Advocaten en Notarissen op hun eigen OF specialistenforum.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement