Ondernemend Friesland nieuws

Drie mogelijke namen voor nieuwe gemeente

Drie mogelijke namen voor nieuwe gemeente

Dokkumerlân, Ie- en Lauwerslân en Noardeast-Fryslân. Dat zijn de drie naamsuggesties voor de nieuwe gemeente die per 1 januari 2019 ontstaat als gevolg van een herindeling van de gemeenten Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland c.a.

Op 15 maart a.s., tegelijkertijd met de Tweede Kamer Verkiezingen kunnen de stemgerechtigde inwoners van de drie gemeenten stemmen op de naam van hun voorkeur via een stembiljet dat uitgedeeld wordt op de stembureaus in de drie gemeenten. In de afweging om te komen tot de drie namen is gekeken naar topografische verwantschap, cultuur-historische relatie, eigenheid van het gebied, identiteit, draagvlak, imago, marketing en taalkundig gebruik.

 

Dokkumerlân
De naam maakt gebruik van de stadsnaam Dokkum, één van de meest bekende historische en actuele stadsnamen en verwijst helder en duidelijk naar het achterland. Daardoor wordt het stadse en levendige van Dokkum verbonden met de natuur, rust en ruimte van ’t lân. De naam geeft een duidelijk orientatiepunt en is met een sterke merknaam aantrekkelijk vanuit marketing oogpunt.

 

Ie- en Lauwerslân
Deze naam is topografisch sterk en verbindend. Beide rivieren verbinden, doorkruisen en begrensen het gebied van de nieuwe gemeente. Bovendien is de naam sterk verbonden met het Lauwersmeergebied en is mede hierdoor aantrekkelijk uit toeristisch en recreatief perspectief.

 

Noardeast-Fryslân
Deze naam is een ingeburgerd begrip, een naam waar veel mensen zich in herkennen en is bovendien een helder oriëntatie- en referentiepunt.

 

Kommisje Nammejouwing
Door de Stuurgroep Herindeling is medio 2016 een kommisje Nammejouwing ingesteld. Deze kommisje bestaat uit burgemeester Bearn Bilker van gemeente Kollumerland c.a., burgemeester Wil van der Berg van gemeente Ferwerderadiel en wethouder Pytsje de Graaf van gemeente Dongeradeel, een marketingdeskundige, heemkundigen uit elke gemeente en een taaldeskundige van de Fryske Akademy. De kommisje heeft de opdracht gekregen om een advies uit te brengen voor de naamgeving van de nieuw te vormen gemeente. Hierbij zijn inwoners gevraagd naamsuggesties in te dienen. Aan deze oproep is enthousiast gehoor gegeven. In de periode 15 november tot en met 14 december 2016 zijn in totaal 892 suggesties ingeleverd waarvan 646 unieke namen, veelal met (uitgebreide) motivering.

 

De bekendmaking vond plaats op woensdag 1 februari 2017 in Galerie Noordvleugel in Veenklooster.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement