Expositie portretteert Ids Willemsma als kunstenaar en natuurmens

Ids Willemsma in zijn atelier in Easterwierum (foto: Albert Jensma)

Al ruim 50 jaar is Ids Willemsma een van de bekendste Friese kunstenaars. Zijn monumentale staalconstructies zijn in de hele provincie te vinden. Deze zomer wordt Willemsma 75 jaar, en het Fries Scheepvaart Museum viert dit feestje mee door een bijzondere selectie kunstwerken te tonen, van heel vroeg tot recent werk. Het is een tijdreis door het leven van Willemsma als kunstenaar én als natuurliefhebber. De tentoonstelling Ids & de eleminten. In portret fan Ids Willemsma yn bylden is vanaf 13 juli te zien in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek.

Wie door Friesland trekt, komt al snel een werk van Ids Willemsma (Akkrum, 1949) tegen. Zijn monumentale staalconstructies staan verspreid over de hele provincie. Zijn tempeltje op de zeedijk bij Marrum werd onlangs zelfs verkozen tot ‘mooiste jonge monument’ in Friesland. Het zijn werken van een soms bedrieglijke eenvoud, maar altijd met een betekenis die verdergaat dat de uiterlijke vorm.

Reageren

De fjildman Willemsma reageert in zijn werk op zijn omgeving, en dan vooral op de natuur. Bij alle zorgen om de teloorgang van landschap en biodiversiteit inspireert de natuur hem nog altijd. “As jonge wie ik altyd al bûten te finen. It lân yn of it wetter op”, zegt Willemsma. “Dêr bin ik yn myn

elemint.” Als hij niet in zijn werkplaats in Easterwierum staat, trekt hij er graag op uit met zijn zeilboot of racefiets. Of liever nog op de schaats, zodra dat weer eens kan.

“Leven en werk zijn voor Ids Willemsma geen strijd tégen, maar mét de elementen”, zegt kunsthistoricus en curator Feico Hoekstra daarover. In de tentoonstelling is dan ook een selectie kunstwerken te zien die nadrukkelijk verbonden zijn met de natuur. Samen vormen ze een meerdelig zelfportret van ús Ids.

Hoekstra is door Willemsma zelf gevraagd om deze jubileumtentoonstelling voor hem in te richten. “Een hele eer,” vindt hij. “Ik volg Ids al meer dan dertig jaar. Het is heel stoer werk, zonder poespas, en tegelijkertijd heel poëtisch. Dat is ook precies hoe Ids zelf is. Achter die brute kracht schuilt een grote gevoeligheid en liefde voor de natuur.”

Dat deze overzichtstentoonstelling in het Fries Scheepvaart Museum te zien is, voelt voor Willemsma als een vanzelfsprekendheid. “Ik bin frijwilliger by it museum”, legt de kunstenaar uit. “De skipfeart hat my fan jongs ôf oan ynteressearre en ik wit der ridlik wat fan. Ik bin ek in siler fansels. Op it wetter fiel ik my frij.”

Persoonlijk

Veel van de getoonde werken komen uit de persoonlijke collectie van de kunstenaar, en worden voor deze gelegenheid dus aan het publiek getoond. Daar zitten ook werken bij met een bijzondere lading, die de persoon achter het werk laten zien.

Zoals het werk Ton met schaatsijzers (vader). Met dit kunstwerk heeft Willemsma zijn vader geportretteerd, die een schaatsenfabriek in Akkrum had. Op de bovenrand van een blauwe ton hangen als een gepantserde kraag honderden schaatsijzers. In de ton liggen de kolen voor het vuur dat nodig is om het ijzer te smeden. Hierin schuilt een extra betekenis, want het roept tegelijk het beeld op van een gereserveerde man die van binnen een vuur met zich meedraagt.

Zo zijn er meer werken die rechtstreeks teruggrijpen op gebeurtenissen die een diepe indruk op Willemsma hebben achtergelaten, zoals zijn deelname aan de Elfstedentocht van 1985 of het overlijden van een goede vriend. Met deze persoonlijke én aan de elementen gerelateerde werken, vormt Ids & de eleminten een uniek portret van een kunstenaar met een volstrekt eigen aanpak.

Ids & de eleminten. In portret fan Ids Willemsma yn bylden is t/m 29 september 2024 te zien in het Fries Scheepvaart Museum. Tickets zijn te koop via www.friesscheepvaartmuseum.nl of bij de kassa van het museum. Openingstijden: ma t/m za 10-17 uur, zo 12-17 uur. Feestdagen gesloten.

Vergelijkbare berichten