Ondernemend Friesland nieuws

Gemeente Tytsjerksteradiel financieel gezond

Gemeente Tytsjerksteradiel financieel gezond

Het college van Tytsjerksteradiel stelt vast dat de gemeentebegroting de komende jaren richting een gezonde en stabiele financiële positie beweegt. In de voorgaande jaren waren nog grote bezuinigingen nodig van respectievelijk 4 miljoen (2010-2014) en 2 miljoen (2015-2018). Nu lijkt de gemeente de vruchten te kunnen plukken van deze bezuinigingsoperaties.

Perspectiefnota 2017-2020

De Perspectiefnota 2017-2020 die het college nu aan de raad aanbiedt, schetst voor 2017 nog wel een begrotingstekort. In de aanloop naar de definitieve begroting voor het jaar 2017 verwacht het college daar nog wel oplossingen te kunnen vinden. Voor de jaren vanaf 2018 lijkt de jaarlijks terugkerende zorg over tekort-begrotingen eindelijk achter de rug te zijn. Deze gunstige uitkomst komt deels door de weer stijgende inkomsten uit het Gemeentefonds, maar heeft ook te maken met de eerder uitgevoerde bezuinigingsoperaties.

 

Ook ruimte voor investeringen

In de komende jaren zal in Tytsjerksteradiel, flink worden geïnvesteerd. Het project Kansen in Kernen betekent flinke investeringen in de kernen van Hurdegaryp en Burgum. Daarnaast zal in Gytsjerk het centrum ingrijpend veranderen. De financiële ruimte voor deze projecten was in voorgaande jaren al geregeld.

 

Herstel van reservepositie

Het college stelt aan de raad voor om begrotingsoverschotten die nu worden verwacht voor 2018 en daarna, te gebruiken voor nog in te vullen nieuw beleid en voor het weer aanvullen van de algemene reserve. Al met al ziet het college in de perspectiefnota zoals die op 30 juni in de raad aan de orde komt, de basis voor een daadkrachtige en financieel gezonde gemeente.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement