Ondernemend Friesland nieuws

Gemeente Weststellingwerf kiest voor Gutami Solar om twee zonneparken aan te leggen

Directeur Gerben Pek van Gutami Solar

Gutami Solar is uit vierentwintig partijen gekozen om op twee locaties in de gemeente Weststellingwerf twee zonneparken aan te leggen. Gutami Solar’s aanbieding scoorde het beste op haalbaarheid, inwonersparticipatie en opbrengsten voor de gemeente. Medio 2017 dienen beide zonneparken van ongeveer 5 Ha. groot, één in Wolvega en één in Noordwolde, gerealiseerd te worden. Met ruim 33.000 zonnepanelen zal voorzien worden in de elektriciteitsbehoefte van circa 2.400 huishouden, ruim 20% van het totaal aantal huishoudens.

Duurzaamheidsdoelstellingen
De gemeente Weststellingwerf heeft als doelstelling in 2020 20% van de elektriciteitsbehoefte duurzaam op te wekken. Om die reden is aan vierentwintig partijen de vraag gesteld een aanbieding uit te brengen voor het realiseren van twee zonneparken op een terrein van 4,9 Ha. in Wolvega en een terrein van 5,1 Ha. in Noordwolde. De gemeente heeft voor deze realisatie alle vergunningen en contracten al geregeld, zodat enkel de SDE+-subsidie nog aangevraagd hoeft te worden. Dit is maandag 3 oktober 2016 aangevraagd en als deze wordt toegekend, kan begin 2017 al begonnen worden met de aanleg van beide zonneparken. Medio 2017 zullen de zonneparken operationeel zijn.

Criteria
Voor de gemeente Weststellingwerf waren drie criteria van belang: participatie van inwoners, haalbaarheid van het plan en de opbrengsten voor de gemeente. Gutami Solar scoorde op deze drie criteria het beste. Samen met plaatselijk belanghebbende organisaties zal bepaald worden hoe in samenwerking het beste invulling gegeven kan worden aan de participatie. Dit zal de komende weken gedaan worden.

 

Voorbeeldproject
Directeur Gerben Pek van Gutami Solar is zeer verheugd met de gunning: “Uiteraard zijn we blij met deze opdracht. Vaak zien we dat gemeentes dit soort opdrachten uitzet zonder haar huiswerk eerst te doen. De gemeente Weststellingwerf heeft echter alle vergunningen en contracten al geregeld, alvorens de opdracht in de markt te zetten. Hierdoor is enkel de subsidietoekenning nog nodig om te kunnen beginnen. We zullen samen met de inwoners en reeds aanwezige organisaties hier invulling aan geven en hebben tal van ideeën hoe we dit kunnen doen. We zullen zo snel als mogelijk is contact opnemen met lokale organisaties om samen met de gemeente, te bespreken wat de beste aanvliegroute is.”

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement