Ondernemend Friesland nieuws

Hobéon certificeert Antea Group als eerste bedrijf voor archeologisch onderzoek

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group is als eerste bedrijf in Nederland gecertificeerd voor het uitvoeren van archeologische werkzaamheden volgens de nieuwe Beoordelingsrichtlijn Archeologie (BRL SIKB 4000). De certificatie-instelling Hobéon heeft het certificaat aan Antea Group uitgereikt. Door de nieuwe Erfgoedwet is het vanaf juli 2017 wettelijk verplicht om voor het uitvoeren van archeologisch ‘inventariserend veldonderzoek’ (boren en proefsleuven) en opgravingen gecertificeerd te zijn. Hiermee vervalt de oude opgravingsvergunning waarmee bedrijven en instellingen nu archeologisch onderzoek mogen uitvoeren.

Door het behalen van het certificaat heeft Antea Group aangetoond te kunnen werken volgens de Kwaliteitsnorm Archeologie (KNA). Daarnaast voldoet het kwaliteitsmanagementsysteem dat binnen de organisatie aanwezig is aan de gestelde eisen.

 

Beoordelen
“Als ingenieursbureau hebben we al veel ervaring binnen het vakgebied archeologie, maar ook met het werken volgens protocollen en managementsystemen. Die gecombineerde ervaring hebben we ingezet voor de certificering van onze archeologische activiteiten. We hebben dit moment aangegrepen om onze werkwijze en ons kwaliteitssysteem weer eens zeer grondig te beoordelen. We kwamen er achter dat veel dingen heel goed gaan, alleen zijn we ons daar nu veel bewuster van. En natuurlijk zijn er ook processtappen die we echt anders gaan doen.” aldus archeoloog Hans Koopmanschap.

 

Gewaarborgd
Met de wettelijk geregelde certificering wordt de kwaliteit van archeologisch onderzoek gewaarborgd. Het certificaat wordt verstrekt door een aantal certificatie-instellingen, waaronder Hobéon. Door middel van audits heeft Hobéon gecontroleerd of Antea Group aan de gestelde normen en eisen voldoet. Deze audits hebben zowel in het veld als op kantoor plaatsgevonden. Zo is de opgraving van de grachten rondom het kasteel van Werkendam één van de projecten die volgens het nieuwe systeem is beoordeeld.

 

Voortvarend
Volgens Wienke Blomen, directeur van Hobéon heeft Antea Group het certificeringstraject voortvarend opgepakt. De ervaring van het bedrijf met kwaliteitszorg in brede zin was tijdens de audit zichtbaar in een intelligent en op de archeologie toegespitst kwaliteitsmanagementsysteem. De uitvoering van het werk volgens de protocollen ‘Inventariserend veldonderzoek’ en ‘Opgraven‘ geschiedde conform de nieuwe KNA 4.0.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement