Ondernemend Friesland nieuws

“Innovatief denken zit in het DNA van Roelofs”

“Innovatief denken zit in het DNA van Roelofs”

Met diverse ingenieursdiensten is het familiebedrijf Roelofs inmiddels bijna zestig jaar actief op het gebied van infrastructuur. De onderneming heeft de kennis, vaardigheden en ervaring om voor (semi) overheden en private opdrachtgevers de integrale (her)inrichting van de openbare ruimte te verzorgen. Van ontwikkeling en ontwerp, het maken van bestekken en tekeningen, tot en met uitvoering en beheer en onderhoud. De organisatie telt ruim 230 medewerkers. Naast het hoofdkantoor in Den Ham zijn er vestigingen in Sneek, Stadskanaal, Steenwijk, Spijkenisse en Veenendaal. “Innovatief denken is de rode draad in de bedrijfshistorie, dat zit in het DNA van ons bedrijf”, zegt ingenieur Jelle Gerbrandy, ontwerpleider bij Roelofs.  

 

Stresstest

Dat de zeven expertises van Roelofs hun eigen innovatieagenda kennen, zorgt ervoor dat innovatie in de hele onderneming is verankerd, zegt Jelle Gerbrandy. Gebiedsontwikkeling, mobiliteit, water, riolering en ecologie, verharding en techniek, energie en milieu, beheer en onderhoud en grondstoffen; op alle kennisgebieden krijgt innovatie structureel aandacht. Een mooi voorbeeld is Infoworks ICM. Dit is specifieke software voor het uitvoeren van hydraulische berekeningen aan rioolstelsels en oppervlaktewater. Met dit programma wordt het rioolstelsel, maaiveld en oppervlaktewater geïntegreerd doorgerekend. Door koppeling van het 1D riool/oppervlaktemodel en het 2D maaiveldmodel kunnen omvang en gevolgen van wateroverlast nauwkeurig worden vastgesteld. “Hiermee willen we gemeenten helpen bij het uitvoeren van een stresstest, om zo knelpunten op het gebied van onder andere wateroverlast in kaart te brengen.” Deze test komt voort uit het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie. Met dit plan moet Nederland zo goed mogelijk worden voorbereid op de gevolgen van klimaatverandering. Wetenschappelijk inzicht leert dat de hoeveelheid regen in piekbuien sneller toeneemt dan tot nu toe in de deltascenario's is aangenomen. “Dat bleek een tijdje geleden bijvoorbeeld in Dokkum en Bolsward. Daar moest de brandweer in actie komen. Diverse straten stonden daar volledig onder water. Medewerkers van de brandweer hebben het water weggepompt, omdat de rioolputten het overvloedige water niet konden afvoeren. Als we niets doen, komen dit soort zaken in de toekomst steeds vaker voor. Het is dus echt belangrijk om Nederland hierop voor te bereiden en met Infoworks ICM kan dat heel goed.”

 

Verkeersonderzoek vanuit de lucht

Een ander voorbeeld van innovatief denken en doen is Data From Sky. Bij een verkeersonderzoek kan het lastig zijn om de gehele verkeerssituatie in kaart te brengen. Als eerste in de Benelux maakt Roelofs het mogelijk om dit onderzoek vanuit de lucht uit te voeren én hier een analyse met advies aan te koppelen. Met behulp van bijvoorbeeld drones worden opnames gemaakt die met software (DataFromSky) worden geanalyseerd. Alle bewegingen worden tot in het kleinste detail bijgehouden. Aan de hand van de gemaakte beelden kun je zeer nauwkeurig de verkeerspatronen identificeren.

 

Met de software kunnen we zogenaamde ‘herkomst en bestemming-matrices’ maken, maar we kunnen bijvoorbeeld achteraf ook op elke gewenste locatie de snelheid meten, zowel gemiddeld als maximaal. Dit kan bij kruispunten, wegvakken en overige verkeersruimtes. Op alle locaties dus die moeilijk vanaf de straat te identificeren zijn. Doordat we veel realtime data tot onze beschikking hebben, zijn betrouwbare analyses en adviezen mogelijk.” In het verlengde hiervan ligt Infrafocus. “Bij het waarborgen van het kwaliteitsniveau van wegen is het voor wegbeheerders niet eenvoudig om een goede afweging te maken tussen onderhoud of herstel. Het is een hele opgave om de areaalgegevens op orde te hebben en politiek en bestuur te voorzien van een gedetailleerde onderbouwing. Wij hebben daarom Infrafocus geïntroduceerd. Infrafocus combineert laser, radartechniek en High Definition beelden. De combinatie van deze technieken helpt de wegbeheerder een compleet beeld van de weg te krijgen.”

 

Circulaire economie

Bij alle innovaties speelt duurzaamheid en de zorg voor een duurzame leefomgeving een grote rol. Het verder ontwikkelen van kennis en kunde om een actieve bijdrage te leveren aan een circulaire economie is daar een belangrijk onderdeel van. “We hebben eerder dit jaar de eerste geheel circulaire civiele aanbesteding van Nederland aangenomen. Opdrachtgever is de gemeente Apeldoorn. Het was een competitief traject: van 135 aanbieders naar 50 en uiteindelijk van 5 naar 1. Het was dan ook een enorme ontlading toen we als winnaar uit de bus kwamen!” Duurzaam is eveneens het project van Roelofs met het Friese bedrijf GroenLeven, dat is gespecialiseerd in zonne-energie systemen. Op een zandwinlocatie van Roelofs in Tynaarlo wordt een zonnepark gerealiseerd, waarmee naar verwachting circa 23 megawatt stroom wordt opgewekt. Een deel daarvan wordt gebruikt voor de zandzuiger en andere machines voor de zandwinning. Van de resterende elektriciteit kunnen 7.000 huishoudens gebruik maken. Het opwekken van zonne-energie op water, in dit geval de zandwinplas, heeft een gunstig effect op de energieopbrengst door de reflectie van het zonlicht en door de koeling van het water. “Daardoor leveren de panelen ongeveer 14 procent meer energie op. Om die reden zijn we ook op onze zandwinning in Heerenveen gestart”, stelt Gerbrandy. “Wij proberen voortdurend om een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid van het dagelijks leven in Nederland. Onze bedrijfsslogan is niet voor niets ‘Meer waarde aan ruimte’. Daar werken we elke dag aan!”       

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Juridisch specialist
Om deze website optimaal te laten functioneren gebruiken wij cookies. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.