Ondernemend Friesland nieuws

Innovatieve biopelletproductie bespaart 37 miljoen m³ aardgas

Onbenutte biomassa uit de regio wordt omgezet in biopellets wat zorgt voor een lokaal duurzaam alternatief voor het Gronings gas. JALO biopellets heeft het innovatieve biopellet productietechniek ontwikkeld. Ekwadraat heeft voor JALO biopellets € 3,3 miljoen DEI (Demonstratie Energie Innovatie)-subsidie aangevraagd en beschikt gekregen om deze innovatie op grote schaal te demonstreren. Door de demonstratie wordt 37 miljoen m³ aardgas per jaar vermeden. Dit staat gelijk aan het verbruik van 23.000 huishoudens.

Systemen met biopellets blijken uit onderzoek het beste alternatief voor het Groningse gas. Pellets zijn gebruiksvriendelijk, hebben een constante kwaliteit en hebben een hoog rendement. Het nadeel is echter dat de productie van pellets vaak plaatsvindt in het buitenland. JALO Biopellets Twente VOF heeft een vernieuwde techniek ontwikkeld om de productie van pellets lokaal plaats te kunnen laten vinden. Door de innovatieve techniek van JALO worden laagwaardige lokale reststromen omgezet in hoogwaardige ENplus A2 biopellets. Zo kan met lokale stromen een groot gedeelte van het gasverbruik in Nederland duurzaam worden ingevuld. Tegelijkertijd wordt de uitstoot van broeikasgassen in bossen verminderd.

 

JALO Biopellets heeft adviesbureau Ekwadraat ingeschakeld om dit project te realiseren. Met de kennis van duurzaamheid, innovatie en subsidies bleek Ekwadraat de geschikte partij. De DEI-regeling heeft als doel om innovaties op het gebied van duurzame energieproductie of energiebesparing te stimuleren. In een eerder stadium is de werking van het proces op kleine schaal aangetoond. Dit DEI-project is erop gericht om de werking van de techniek in een industriële setting te demonstreren. Ekwadraat heeft met succes de DEI-subsidie aangevraagd.

 

De demonstratie gaat een wezenlijke bijdrage leveren aan het realiseren van de duurzame energiedoelstellingen, het terugbrengen van de broeikasgasuitstoot en het helpen bij het uitfaseren van aardgas in Nederland. Het internationaal potentieel is fors, voornamelijk in landen die ook veel bosrijke gebieden hebben. Dit project is een stimulans voor de lokale (duurzame) economie in Overijssel. Daarnaast biedt de techniek kansen om vijf soortgelijke installaties in Nederland te realiseren. Dit is een stimulans voor de duurzame economie in heel Nederland, maar ook daarbuiten.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Nick Betgem-web
Nick Betgem
Office IT
IT specialist
Jacqueline Brouwer
Jacqueline Brouwer
Brouwer Advocatuur
Juridisch specialist