Kornwerderzand krijgt glasvezel van DELTA Netwerk

De glasvezelexperts van DELTA gaan verder en leggen glasvezel aan op Kornwerderzand, een dorp in de gemeente Súdwest-Fryslân. De unieke ligging van het dorp aan het IJsselmeer en op de Afsluitdijk, maakt de aanleg een uitdagend project. Toch is het nu mogelijk. En dat dankzij een vroegtijdige afstemming tussen provincie Fryslân, DELTA Netwerk, het lokale dorpsbelang, inwoners en bedrijven. 

De glasvezelkabels op Kornwerderzand worden straks verbonden met het centrale glasvezelverdeelpunt in Witmarsum dat stroom biedt aan het al bestaande glasvezelnetwerk van DELTA Netwerk in Súdwest Fryslân. 

Tijdens een feestelijke bijeenkomst waarbij het lokale dorpsbelang, inwoners en bedrijven van Kornwerderzand aanwezig waren, ondertekenden gedeputeerde van provincie Fryslân, Klaas Fokkinga en directeur van DELTA Netwerk, Michiel Admiraal de uitvoeringsovereenkomst voor de aanleg van glasvezel in het Friese dorp. 

Kornwerderzand

DELTA Netwerk kijkt uit naar de voortgang van de samenwerking met provincie Fryslân en de aanleg van het glasvezelnetwerk op Kornwerderzand. “Als DELTA proberen wij altijd een stap verder te gaan om echt iedereen te ontsluiten. Door de unieke ligging van het dorp is de aanleg op Kornwerderzand hier een mooi voorbeeld van. Samen met onze technische mensen, de collega’s van aannemer Allinq en provincie Fryslân is er hard gewerkt om dit aanlegproject met al zijn complexiteiten mogelijk te maken en daar zijn wij ontzettend trots op”, aldus Michiel Admiraal, directeur van DELTA Netwerk. Hij vervolgt: “Dit goede contact en de prettige samenwerking biedt mogelijkheden voor het aansluiten van andere afgelegen gebieden. Doordat wij al in een vroeg stadium met de provincie in overleg zijn gegaan, kunnen we nu op een efficiënte manier de aanleg van onze nieuwste generatie glasvezel met een up- en download snelheid van 2Gbps realiseren. Hiermee is Kornwerderzand straks klaar voor de toekomst.”  

Ook provincie Fryslân ziet dit als een unieke kans voor de inwoners. Gedeputeerde Klaas Fokkinga: “Snel internet is tegenwoordig één van de basisvoorzieningen. We zijn blij dat deze samenwerking en onze financiële bijdrage tot een verbetering van de digitale infrastructuur leidt en dat de inwoners en bedrijven van Kornwerderzand straks kunnen genieten van snel en stabiel internet. Een ‘boppeslach’ voor Kornwerderzand!”

Glasvezelaanleg officieel ingeluid met symbolische schop in de grond  

Na ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is in bijzijn van inwoners en bedrijven het officiële startsein gegeven voor de aanleg van glasvezel. Dit gebeurde met een symbolische schop in de grond. Ook in dit technisch uitdagende gebied zorgt DELTA Netwerk er samen met provincie Fryslân en aannemer Allinq voor dat de adressen op Kornwerderzand straks worden aangesloten op het snelste glasvezelinternet van Nederland.

Belangrijke rol dorpsbelang en inwoners

Het dorpsbelang van Kornwerderzand heeft ook een belangrijke bijdrage aan dit bijzondere project geleverd. Zij zijn actief betrokken geweest bij de informatievoorziening richting inwoners en bedrijven, zijn tevreden over de voortgang van het project en verheugen zich op de realisatie van het glasvezelnetwerk in hun dorp.  Juliette Lampe (75), bewoner Kornwerderzand: “Met de nieuwe glasvezelverbinding investeer ik in de toekomst. Als vrijwilliger werk ik vaak in het Kazemattenmuseum. Fijn dat ik dan later programma’s kan terugkijken via streamingsdiensten. Zoals het gezegde luidt: een slimme meid is op de toekomst voorbereid!”

Vergelijkbare berichten