Ondernemend Friesland nieuws

LievenseCSO geeft richting aan onze toekomst

LievenseCSO geeft richting aan onze toekomst

Bij advies- en ingenieursbureau LievenseCSO ligt de focus de komende jaren op de verstedelijking en  de waterveiligheid. Het bedrijf, met 17 vestigingen waaronder 2 in Leeuwarden, werkt daarmee aan de kwaliteit van een toekomstbestendige woon-, werk en leefomgeving.

”De economie trekt aan en de mobiliteit groeit. Er worden meer goederen vervoerd en de achterstand in de woningbouw wordt weggewerkt: er wordt weer gebouwd in Nederland. Maar daardoor neemt de druk op onze leefomgeving wel toe”, vertelt Paul Zandstra, vestigingsmanager Noord bij LievenseCSO.

 

”Wij adviseren overheden zoals het Rijk, provincies, waterschappen en gemeenten over de effecten van hun beleidsplannen op onze woon- en werkomgeving. Bij een plan voor de aanleg van een nieuwe weg kijken wij naar de effecten op de omgeving: hoe zit het met geluid, fijnstof, het doorsnijden van natuurlijke barrières in het landschap? Wij voeren onderzoek uit, doen berekeningen en brengen adviezen uit.”

 

Milieu-effecten

LievenseCSO is zichtbaar aan de voorkant van grote en kleinere projecten: van de beginfase tot de realisatie. “De uitvoering is aan andere bedrijven”, bevestigt Zandstra. “In de voorbereidingsfase van een project houden wij ons bijvoorbeeld bezig met milieueffectrapportages en omgevingsvergunningen.”

 

De vestigingsmanager vertelt dat nu er in de krappe binnensteden van ons land weer gebouwd wordt, er steeds beter gekeken moet worden naar eventuele bodemverontreiniging en de aanwezigheid van asbest.

 

“Nu veel oudere gebouwen gesloopt worden of een nieuwe bestemming krijgen, moet duidelijk geïnventariseerd worden wat aannemers kunnen aantreffen in bijvoorbeeld een oud fabriekscomplex. Dan is de vraag vaak niet óf er asbest aanwezig is, maar hoeveel, wat is het type en wijze van bevestiging en uiteindelijk welke risicoklasse is van toepassing.”

 

Waterbeheersing

Nederland wordt niet alleen steeds voller. Ons land ligt grotendeels onder de zeewaterspiegel. Door middel van dijken, sluizen, bruggen en andere waterwerken proberen we onze relatie met het water beheersbaar te houden. De rekenmeesters van LievenseCSO zijn gespecialiseerd in het berekenen van de benodigde grootte en zwaarte van constructies om land en water gescheiden te houden.

 

 “Van landbouwbruggen in Friesland tot een zeesluis in Terneuzen”, beaamt Zandstra. Damwandconstructies, het versterken van dijken, het verstevigen van verweerde bruggen: de komende jaren neemt de hoeveelheid werk in de waterbouw alleen maar toe.

 

Energielandschap

LievenseCSO springt in op nog een ontwikkeling: de invulling van het nieuwe energielandschap. “Wat is de impact van energie-opwekkers op ons landschap en onze ruimte? Wij berekenen de effecten van windmolenparken op onze leefomgeving en de flora en fauna. Denk aan geluidseffecten, maar ook aan het effect van slagschaduw.”

Elektriciteitskabels hangen aan hoogspanningsmasten maar worden in de toekomst steeds vaker in de grond verwerkt. ”Wij onderzoeken de ondergrond: hoe ziet de bodem eruit, waar zijn de ecologische effecten? Waar moeten de kabels onder water en wegen door? Een aantal van onze mensen is hier al fulltime mee bezig.”

 

Stevige basis

De grote infrastructurele projecten in het Noorden zijn afgerond: de Haak om Leeuwarden, de Centrale As, de N381. “Wij bouwen onze werkzaamheden verder uit richting de Randstad, omdat daar de komende jaren de grootste uitdagingen liggen. Maar wij blijven hier in het Noorden doorgaan en willen onze basis hier zelfs verstevigen. Er is meer dan genoeg werk te verzetten.”

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement