Ondernemend Friesland nieuws

Melkveehouder Hessel Jan Sinnige helpt de weidevogel

Melkveehouder Hessel Jan Sinnige helpt de weidevogel

Weidevogels zoals de grutto, kievit, tureluur en de scholekster zijn steeds minder te vinden in Friesland. Het houdt melkveehouder Hessel Jan Sinnige uit Damwâld behoorlijk bezig. Hij bedrijft sinds twee jaar 'natuurinclusieve landbouw'. Door de natuur minder te belasten, draagt Sinnige bij aan de biodiversiteit. Als rasondernemer weet hij er ook nog eens zakelijk succes mee te boeken.

Bij natuurinclusieve landbouw wordt de natuur door de boer niet alleen gebruikt, maar ook verzorgd en gespaard. Gemakkelijk is dat niet, bekent Sinnige. "In de melkveehouderij is er namelijk een behoorlijke tijdsdruk. Je moet veel melk produceren om rendabel te zijn." De jonge boer (26) zit aan de keukentafel in zijn boerderij aan de Koailoane en kijkt uit over zijn erf, bijna 120 hectare in totaal. "Maar als ik tijdens het maaien vanaf de trekker wat zie bewegen in het gras, rijd ik niet door. Ik wil geen dode vogels of andere dieren. Mijn werk mag niet ten koste gaan van het milieu en dierenwelzijn. Zo gebruik ik ook bijna geen kunstmest meer. Ik wil een goed gevoel hebben bij wat ik doe. Mijn credo is dan ook: gedreven door passie, ondernemend met gevoel."

 

Gesloten kringloop

Balans, daar draait het om bij het ondernemerschap van Sinnige. Hij streeft naar een gesloten kringloop op zijn melkveebedrijf met 175 koeien. Zo vindt de in- en verkoop van voer en producten zoveel mogelijk in de regio plaats. "Ik gebruik de luzerne en aardappelen van akkerbouwer Klaas Rienks uit Waaxens als veevoer. Hij krijgt van mij mest voor zijn bouwland. Verder leveren we vlees van onze koeien aan een aantal partijen in Dokkum, zoals Weidenaar, Jumbo en Stadscafé Artisante. Ons onbewerkte rundvlees wordt verpakt door Klaverweide uit Damwâld. Ik hecht veel waarde aan dit soort mooie partnerschappen."

 

Vogelwacht

Ook met natuurverenigingen werkt Sinnige, die tevens inkomsten geniet uit de verkoop van zijn producten in zijn eigen winkel 'De Molkerij' en uit een regionale handel in CO2, nauw samen. "Het is de bedoeling dat wij de nesten voor hem opzoeken en registreren met GPS-bepaling", vertelt Siebe Alkema van Vogelwacht Akkerwoude e.o. "Hessel Jan kan dan op de computer zien waar de nesten zitten. Hij waarschuwt ons wanneer er bewerking of beweiding van het land plaatsvindt, zodat wij tijdig de nesten kunnen markeren of beschermen voor vertrappen e.d. Verder geven wij Hessel Jan allerlei informatie ter ondersteuning. Zo houdt de grutto met zijn relatief lange poten van wat hoger gras, terwijl de kievit juist lagere sprieten fijn vindt."

 

Ecostroken

Sinnige is ook begonnen met gefaseerd maaien. Hierdoor ontstaan ecostroken, kruidrijke stukken land. Dit zijn niet alleen aantrekkelijke plekken voor weidevogels, ook bijen en andere dieren kunnen er voedsel en beschutting vinden. Sape Dijkstra van WBE (wildbeheereenheid) It Butenfjild zorgt er ondertussen voor dat het aantal roofdieren bij Sinnige binnen proporties blijft. Zo gaan er minder kuikens en eieren verloren. "Vooral de vos, de zwarte kraai en marterachtigen vormen een bedreiging voor weidevogels. Maar zij horen er ook te zijn. Het gaat uiteindelijk om een evenwicht tussen de verschillende soorten dieren." Alkema: "Roofdieren zijn ook niet de grootste oorzaak voor de terugloop van de weidevogels. Belangrijker voor het behoud of het herstel van de populatie is een goede biotoop voor de vogels, zoals kruidenrijk grasland, hoger grondwaterpeil en schuilplekken voor de jongen."

 

Op eigen kracht

Dijkstra en Alkema zijn blij met hoe Sinnige zijn nek uitsteekt voor de weidevogels. "Veel boeren zeggen dat natuurinclusieve landbouw niet past in hun bedrijfsvoering", aldus Alkema. "Al generaties lang bestaat helaas het beeld bij melkveehouders dat er zoveel mogelijk geproduceerd moet worden. Dit mede doordat het landbouwonderwijs die boodschap nog steeds verkondigt. Hessel Jan laat zien dat het wel kan. Daar krijg ik een warm gevoel van. Zo zouden alle boeren moeten zijn!" Wat Alkema en Dijkstra extra mooi vinden, is dat Sinnige voor zijn natuurinclusieve landbouw geen subsidies aanspreekt. "Ik wil het op eigen kracht doen en mijn inkomsten zelf uit de markt halen", aldus Sinnige." Collega-boeren kijken daar wel eens vreemd van op. "Maar ik zie natuurinclusieve landbouw als een mooie kans", vertelt de gedreven Damwâldster. "Ik kan er veel van mijn ondernemerschap in kwijt. Ik ben nu bezig om mijn verdienmodel verder uit te werken en een kwaliteitskeurmerk te ontwikkelen voor de manier waarop ik te werk ga, zodat het ook over vijftig jaar nog zo kan; duurzaamheid! Reken maar dat het mij gaat lukken."

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement