Ondernemend Friesland nieuws

Merk Fryslân vol op in beweging

Merk Fryslân vol op in beweging

Door Merk Fryslân is een koersdocument opgesteld waarin duidelijk wordt wat de koers van Merk Fryslân voor de komende jaren is. Actieve regiomarketing is en blijft nodig om Friesland als bestemming op het netvlies van potentiële bezoekers te brengen en houden. Verschillende onderzoeken (uitgevoerd door Identity Matching Academy en Renze de Vries) tonen aan dat de boodschap van toeristische organisaties en ondernemers meer gefocust kan worden op de kernkwaliteiten van Friesland, zoals authenticiteit, vrijheid en het Friese eigene zoals de eigen taal en eigen cultuur. Daarnaast moet er voor de komende jaren een grote focus liggen op Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. 

De nieuwe koers houdt voor Merk Fryslân in dat de organisatie de komende jaren scherpe keuzes maakt om Friesland effectief en slagvaardig onder de aandacht te brengen op basis van leefstijl afgebakende doelgroepen. De focus van Merk Fryslân ligt hierbij op het bewerken van de nationale en internationale markt. Binnen Friesland zijn de (samenwerkingsverbanden van) ondernemers meer zelf aan zet. Uiteraard willen we graag in goede samenwerking blijven met ondernemers in de provincie. 

Relatie tussen Merk Fryslân en provincie Fryslân
Mede door het koersdocument is een langdurige relatie ontstaan tussen Merk Fryslân en provincie Fryslân waarbij financieën vastgelegd worden voor meerdere jaren en Merk Fryslân meer vrijheid krijgt om keuzes te maken op basis van haar expertise. 

Gastvrij Fryslân
Door de provincie Fryslân is de beleidsnota Gastvrij Fryslân opgesteld waarin een duidelijk focus is aangebracht in het ontwikkelen van een gastvrije provincie. Hieronder vallen bijvoorbeeld een dekkend routenetwerk, slimme en daadkrachtige regiomarketing en een goede digitale basisinfrastructuur. Merk Fryslân speelt hier een belangrijke rol in.

 

In het komend nummer van OF magazine vindt u een uitgebreid interview over de stand van zaken van Toerisme Fryslan.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement