Ondernemend Friesland nieuws

Meer aandacht MKB-metaal nog steeds noodzakelijk

In een eerste reactie op de begrotingsvoorstellen voor 2017 die het kabinet vandaag presenteerde, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Koninklijke Metaalunie, het positief te vinden dat ‘echt’ ondernemen wordt beloond. “Ondernemersfaciliteiten voor echte IB-ondernemers (waaronder zelfstandigenaftrek) liggen niet onder vuur”, noemt Kleiboer als voorbeeld. “Schijnzelfstandigheid wordt door de Wet DBA aangepakt.”

Wat Metaalunie verder opvalt is dat de aangekondigde bezuiniging op het gebied van innovatie van zo’n 25%, volledig is verdwenen en het complete budget gelijk is gebleven. Kleiboer: “Het is voor innovatief Nederland, waar onze achterban deel van uitmaakt, ontzettend goed nieuws. Het betekent dat bestaande instrumenten, ondanks samenvoegingen, toch qua innovatiekracht en ondersteuning vanuit de overheid gelijk blijven. We hopen wel dat dit ook na de verkiezingen overeind blijft.” Metaalunie dringt er wel op aan om innovatiestimulering meer aan te laten sluiten op kleine bedrijven door deze regeling ook weer van toepassing te verklaren op ‘procesinnovaties’. “De meeste MKB-bedrijven innoveren in belangrijke mate met procesinnovaties”, vindt Kleiboer. “Dit moet extra gestimuleerd worden. De huidige definitie van innovaties waarop de WBSO van toepassing is, sluit deze procesinnovaties ten onrechte uit en vormt voor het kleinbedrijf een onnodige en ongewenst obstakel.”

 

Pensioenklem

Positief noemt Kleiboer de verlaging van de vennootschapsbelasting tussen 2018 en 2021 door het stapsgewijs verlengen van de eerste schijf van € 200.000,- tot € 350.000,-. Daarnaast kan het pensioen in eigen beheer worden afgekocht tegen een korting van 34,5%. Dit bedrag kan vervolgens weer terug worden gestort in de BV, zodat directeuren-grootaandeelhouders hierover geen box 3 heffing hoeven te betalen. Kleiboer: “Hierdoor wordt de DGA bevrijd van de pensioenklem, die mogelijke dividenduitkeringen in de weg staat.”

 

Think small first

Toch blijven er genoeg onderwerpen die volgens Metaalunie ontbreken in de kabinetsplannen. “De problemen op de arbeidsmarkt door de Wet Werk en Zekerheid en de loondoorbetaling bij ziekte worden niet opgepakt”, zegt Kleiboer. “Dit moet echt een speerpunt van een nieuw te vormen kabinet worden.”

 

Kleiboer heeft minder begrip over het feit dat er weliswaar veel wordt gesproken over het mkb als banenmotor in de economie, maar dat het mkb er beleidsmatig bekaaid afkomt. “Stimulering in de vorm van subsidies blijft onvoldoende bereikbaar en de regelgeving vaak te ingewikkeld”, aldus Kleiboer. Hoe dat wel zou kunnen, heeft Metaalunie verwoord in haar zogeheten ‘Verkiezingsprogramma voor een gezonde maakindustrie’ waarin het aangeeft hoe een succesvol kabinetsbeleid voor het MKB-metaal er uitziet.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement