Ondernemend Friesland nieuws

De ergernis van Bert Middel

Burgemeester Bert Middel van Smallingerland ergert zich aan het feit dat allerlei taken en bevoegdheden uit het gemeentelijk zicht .

Een fragment uit zijn weblog:

De omgekeerde wereld

Het is onverstandig en zeker niet zinvol om je te ergeren. Toch doe ik het wel eens. De laatste tijd zelfs te vaak. Want wat is er aan de hand?

Steeds meer taken van de gemeente worden op afstand gezet. Nu eens omdat ze te ingewikkeld worden. Dan weer omdat ze samen met andere gemeenten moeten worden opgepakt. Ook wel omdat landelijke wetgeving zo heeft beslist. Of omdat men op provinciaal niveau denkt het beter te kunnen doen.

Zo zijn er gemeenschappelijke regelingen ingesteld, waarin gemeenten samen een wettelijke taak uitvoeren. Zoals die van de sociale werkvoorziening, de WSW, die ertoe bijdraagt dat kwetsbare mensen niet buiten de samenleving vallen. Wij maken daarom deel uit van Caparis, dat voor een achttal Friese gemeenten ( Achtkarspelen, Heerenveen, Leeuwarden, Ooststellingwerf, Opsterland, Smallingerland, Tytjerksteradiel en Weststellingwerf) de sociale werkvoorziening regelt. De betreffende wethouders zitten in het bestuur, dat tamelijk ver afstaat van wat er echt gebeurt. Gemeenteraden hebben een zeer beperkte, want indirecte, invloed en dan ook nog uitsluitend achteraf. Geen lichtend voorbeeld van democratie dus.

Wanneer het misgaat, wordt de rekening aan de deelnemende gemeenten gepresenteerd. Die kunnen niets anders dan betalen. En proberen te regelen dat het in het vervolg beter gaat.

Allerlei taken op het terrein van de volksgezondheid en hulpverlening zijn ondergebracht in de Hulpverleningsdienst, die binnenkort met de regionale politie opgaat in de Friese Veiligheidsregio. Niet omdat we dit zelf bedacht hebben, maar omdat het landelijk zo geregeld wordt. De burgemeesters van de 31 Friese gemeenten vormen het bestuur van deze Veiligheidsregio. Kort geleden bleek dat de Hulpverleningsdienst met behoorlijke tekorten kampt. Die vervolgens versleuteld worden over de Friese gemeenten. En die betalen de rekening.

Nu kun je zeggen dat al die burgemeesters er toch zelf bij zitten. En dat die het dus vooral bij zichzelf moeten zoeken. Theoretisch klopt dit, maar de praktijk is anders. Je moet niet de illusie wekken dat een bestuur van 31 personen, zelfs al zijn het beroepsbestuurders, slagvaardig kan zijn. We zitten er allemaal met de beste bedoelingen, we dienen het algemeen belang, maar we vertegenwoordigen ook onze eigen gemeente. Dit vereist een bestuurlijke lenigheid, die wel eens teveel gevraagd is.

Een ander verhaal is dat van de politie. Vroeger hadden we onze eigen gemeentepolitie, met daarnaast in de kleinere gemeenten de rijkspolitie. Sinds een jaar of vijftien is dit onderscheid verdwenen en is er een regiopolitie. De 31 burgemeesters vormen ook hier het bestuur en intussen worden de echte beslissingen – over budget, sterkte en dat soort zaken – in Den Haag genomen. Af en toe kom je voor behoorlijke verrassingen te staan. Zoals de afgelopen week weer eens bleek, toen bekend werd dat de huisvestingskosten fors overschreden waren.

Waar ik steeds meer moeite mee krijg, is dat allerlei taken en bevoegdheden uit het gemeentelijk zicht verdwijnen. We krijgen er steeds minder over te vertellen, maar draaien direct of indirect wel op voor de financiële gevolgen. Het is de omgekeerde wereld.

Tegelijk nemen de bestuurlijke transparantie en de democratische legitimatie ook nog eens af. Dat is flink balen.

Overal heeft men het over de gemeente als 'de eerste overheid'. Dus als de bestuurslaag die voor de burgers het belangrijkste is. En die in ieder geval het meest nabij. Maar de praktijk laat iets anders zien. De gemeente verliest zeggenschap over taken, maar blijft er wel voor betalen. Provincies bemoeien zich met zaken, waarbij je je af kan vragen of dat nu wel altijd zo verstandig is. Over de beantwoording van die vraag lopen de meningen uiteen.

Grotere en krachtige gemeenten kunnen zelf heel wat van hun boontjes doppen. Dan heb je minder – liefst geen – gemeenschappelijke regelingen nodig. Dan is het niet nodig om gemeentelijke taken – zoals de brandweer – in provinciaal verband te regelen. En dan kan de provincie zich richten op de bezigheden waarvoor zij in het leven is geroepen. Kortom, haast maken met gemeentelijke herindeling. Niet langer de kool en de geit willen sparen.

Met nog een ongevraagde tip erbij: waarom kunnen de taken van de waterschappen niet gewoon worden ondergebracht bij de provincies? De doelmatigheid en doelgerichtheid zullen er niet onder lijden. En de democratische legitimatie zal er alleen maar door toenemen.

 

BRON: weblog Bert Middel

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement