Ondernemend Friesland nieuws

Derde van Nederlandse promotie-onderzoek watertechnologie via Wetsus

Door Bureau BBo is een onderzoek gedaan naar de omvang van het watertechnologisch onderzoek in Nederland. In het rapport wordt ingezoomd op het aantal watertechnologie-promovendi (PhD’s) c.q. promotie-onderzoeksprojecten, en de internationale positie van het Nederlandse wateronderzoek. Op basis van de inventarisatie kunnen de volgende conclusies worden getrokken.

•           In Nederland zijn in totaal ongeveer 200 promovendi op watertechnologie-gebied. Verreweg het grootste
            deel daarvan is verbonden aan de TU Delft en Wageningen UR, gevolgd door Universiteit Twente.

•           Ongeveer een derde deel van deze 200 watertechnologie-promovendi werkt binnen het
            Wetsusprogramma. Wetsus-promovendi zijn in dienst van de universiteiten en kennisinstituten waar
            Wetsus mee samenwerkt, en zijn grotendeels gedetacheerd bij Wetsus.

•           Het promotieonderzoek is in belangrijke mate verbonden met vragen vanuit marktpartijen. De meeste
            onderzoeken worden vanuit de derde geldstroom gefinancierd. Met name bij Wetsus zijn de projecten
            verbonden met concrete vragen vanuit het bedrijfsleven.

•           Nederlandse wetenschappelijke publicaties op watergebied behoren tot de wereldtop in termen van meest
            invloedrijke wetenschappelijke output.

•           Het Nederlandse wateronderzoek bekleedt  een vooraanstaande positie in het Europese innovatieve 
            onderzoek op watergebied (via het zevende kader programma/Horizon 2020). De Topsector Water neemt,  
            vergeleken met andere topsectoren, bovengemiddeld deel in het  zevende kader programma.

•           Het watertechnologisch onderzoek draagt bij aan start ups. Wetsus speelt daarin een belangrijke
            aanjaagrol.

 

Wetsus verheugt zich over bovenstaande conclusies, die de positie van Nederland als gidsland voor watertechnologie kennis bevestigen.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement