Ondernemend Friesland nieuws

Directielid gemeente Sneek voorzitter adviescommissie provincie Drenthe

Directielid gemeente Sneek voorzitter adviescommissie provincie Drenthe

De heer Mr. J.Th. van Nieukerken, directielid gemeente Sneek, wordt met ingang van 7 oktober 2009 benoemd als onafhankelijk voorzitter van de Adviescommissie voor de Fysieke Leefomgeving (AFLO). Hij volgt daarbij mevrouw M. Jager-Wöltgens op die een wethoudersfunctie in de gemeente Boarnsterhim heeft aanvaard. 

Het door Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van Drenthe ingesteld advies- en overlegorgaan adviseert over aangelegenheden op het terrein van waterhuishouding, milieubeheer, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, externe veiligheid en stedelijke vernieuwing in Drenthe. De commissie vervult ook de advies- en overlegtaken betreffende het provinciaal beleid zoals bepaald in de Wet op de Waterhuishouding, de Wet Milieubeheer, de Wet op de Ruimtelijke Ordening en tevens op de Grondwaterverordening, de Verordening Stedelijke Vernieuwing en de Verordening Fysieke Leefomgeving.

De werving van een nieuwe voorzitter vond plaats door middel van een advertentie in de dagbladen van de drie noordelijke provincies. Op basis van de gevoerde sollicitatiegesprekken, waarvoor drie kandidaten waren uitgenodigd, stelden Gedeputeerde Staten voor Van Nieukerken voor vier jaar te benoemen tot voorzitter van de commissie. Vooruitlopend op de officiële benoeming is de kersverse voorzitter reeds gestart met zijn werkzaamheden aldaar die hij uitvoert naast zijn werkzaamheden in Sneek.

Het College van B&W reageerde verheugd op de benoeming gezien het feit dat Van Nieukerken vele waardevolle contacten kan leggen die ook voor de eigen gemeente van belang kunnen zijn

 

Foto: Simon Bleeker

van Nieukerken

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement