Ondernemend Friesland nieuws

Duurzaamheidsdebat Spaar het klimaat

Spaar het klimaat

Op 15 maart voorafgaand aan de wedstrijd Heerenveen-Ajax.

Duurzaamheids- en energiekwesties raken ons allemaal: waar vinden we elkaar, en waar niet? Spaar het Klimaat gaat in samenwerking met SC Heerenveen een groot duurzaamheidsdebat organiseren op 15 maart 2015 in het Abe Lenstra stadion. Met sport als verbindende factor wil stichting Spaar het Klimaat, in samenwerking met SC Heerenveen en Omrop Fryslân, een platform bieden waar burgers, politici en betrokkenen uit het bedrijfsleven bij elkaar komen. Er is ruimte voor discussies en interactie over duurzaamheids- en energievraagstukken.

Spaar het Klimaat streeft ernaar dat de regionale politici de juiste energie- agenda formuleert voor de komende jaren. Met dit debat hoopt Spaar het Klimaat dit mede te kunnen bewerkstelligen voor de provincie Friesland. 

Onder leiding van Dr. Dick Tommel verwachten wij een inspirerend debat waarin de lijsttrekkers uit de provincie Friesland, duurzame aannemers, adviseurs en bestuurders van Woningbouwcorporaties elkaar treffen. Ook Foppe de Haan zal aanwezig zijn om iedereen welkom te heten in het meest duurzame stadion van ons land.

 

Indien gewenst kunnen deelnemers aan het debat vervolgens de wedstrijd sc Heerenveen – Ajax bekijken. Let op: er is een beperkt aantal kaarten beschikbaar voor deze wedstrijd.

 

Meer over Spaar het Klimaat en de Provinciale Verkiezingen.

Spaar het Klimaat wil dat provincies hun invloed gaan gebruiken om het tempo van

energetische renovatie van gebouwen en gebieden te versnellen naar 3% van het gebouwde vloeroppervlak

per jaar. Het stimuleren van regionale economische ontwikkeling legitimeert de provincie om dit te doen.

Huidige en toekomstige inwoners van de regio hebben daar belang bij, en het creëert zinvolle banen. Een

klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele leef- en werkomgeving voor bewoners en gebruikers ligt in het

vooruitzicht. De huidige inzet van internationale, nationale en lokale maatregelen verdient een verbindende

schakel voor versnelling.

  

Uitvoering energie-akkoord ontbeert instrument aan vraagzijde

Dick Tommel, voorzitter van Spaar het Klimaat: “Het ambitie-niveau van het in 2013 afgesloten energieakkoord

is uit overweging van klimaat en werkgelegenheid te laag. Het energieakkoord heeft nauwelijks

maatregelen uitgewerkt die de investeerder echt prikkelen. De goede voorstellen die door een aantal grote

aannemers zijn gestart in de huursector onder de noemer “Stroomversnelling” verdienen navolging op veel

grotere schaal en bovendien toepassing in de koopsector. Maar de mensen moeten er dan wel meer naar

gaan vragen. En daar hoort de politiek aan bij te dragen. En wij vragen politici om zich hiervoor uit te

spreken.”

 

Onderzoek: onvoldoende prioriteit bij de meeste gemeenten

Politieke partijen en fractievoorzitters in het bijzonder hebben meer steun en kennis nodig om in steden en

dorpen de energielasten voor bewoners en bedrijven te verlagen, het comfort te verhogen en tevens de

woning- en arbeidsmarkt te bevorderen. Dat bleek uit onderzoek tijdens en na de

gemeenteraadsverkiezingen van Spaar het Klimaat in maart 2014. Iedereen kan constateren dat lokale en

regionale overheden zeer uiteenlopende resultaten bereiken, onder andere afhankelijk van fondsen die zijn

ontstaan na de verkoop van energiebedrijven. Meer aandacht voor goede resultaten van de weinig

zichtbare, maar belangrijke coördinerende en verbindende rol van enkele provincies is wenselijk.

 

Scharnierfunctie van regionale economie

Dick Tommel: “Sommige provincies zijn relatief rijk en andere arm, en hebben om die reden verschillende

keuzes gemaakt. De regionale economie zou bij een betere benutting van nieuwe energiefondsen in

Nederland en in Europa kunnen aantrekken. Zo kunnen het European Energy Efficiency Fund (EEEF) en de

structuurfondsen cruciale scharnieren in de transitie naar een klimaatneutrale gebouwvoorraad zijn. Deze

zijn ontwikkeld omdat Europa een veel hogere ambitie heeft dan Nederland, maar vragen om lokale en

regionale co-financiering.”

 

Samenwerken in de keten

Spaar het Klimaat heeft geconstateerd dat het realiseren van een klimaat neutrale gebouwde omgeving in

2050 vraagt om verbreding en verdieping van haar eigen samenwerking. Zij gaat daarom per 1 januari 2015

participeren in het NRP, platform voor renovatie en transitie van de gebouwde omgeving.

Dick Tommel: “Hiermee wil Spaar het Klimaat voornamelijk richting eigenaren en gebruikers van het vastgoed

in de utiliteit versterken en anderzijds de constructieve dialoog met Den Haag met een grotere achterban te

voeren”. Het NRP wordt door de uitbreiding met 10 producenten en leveranciers van oplossingen het

grootste platform voor renovatie in Nederland en telt dan ca. 90 partners uit alle relevante vakgebieden.

 

Over Spaar Het Klimaat (www.spaarhetklimaat.nl)

Spaar Het Klimaat wil klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen voor iedereen. Spaar het

Klimaat en haar partners willen de transitie naar klimaatvriendelijke, gezonde en comfortabele gebouwen

versnellen. Spaar het Klimaat werkt nauw samen met partners om eindgebruikers voor te lichten, obstakels

voor hen te signaleren en te minimaliseren. Spaar het Klimaat onderhoudt een directe en open dialoog met

de overheid om zo relevante regelgeving te beïnvloeden.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement