Ondernemend Friesland nieuws

Eerste kwartaalcijfers 2009 beursfonds Oranjewoud N.V.

Oranjewoud N.V. presenteert haar kwartaalbericht over het eerste kwartaal van 2009. Met ingang van 2009 zal in het kader van de transparantierichtlijn op kwartaalbasis een algemene beschrijving van de financiële positie, resultaatontwikkeling en materiële transacties en gebeurtenissen worden verstrekt.

De markt

Oranjewoud N.V. richt haar activiteiten op de advies- en ingenieursdiensten, realisatie en detachering. De drie kernsegmenten van de groep.

 

De advies- en ingenieurstak heeft een goed eerste kwartaal van 2009 achter de rug. Traditioneel wordt er in de Nederlandse en Belgische thuismarkten veel voor de overheden gewerkt. Bij deze opdrachtgevers is nog geen vraaguitval waar te nemen en gezien de voorgenomen economische stimuleringspakketten is dit ook niet te verwachten.

 

Het klantportfolio in de Verenigde Staten bestaat vrijwel uitsluitend uit private ondernemingen. In enkele gevallen worden projecten uitgesteld of gaan ze helemaal niet door. Verder is er sprake van enige druk op de prijzen. De aard van de werkzaamheden in de Verenigde Staten dempt echter de negatieve tendens, omdat opdrachtgevers dienen te blijven voldoen aan vigerende milieuwet- en regelgeving, waardoor er een regelmatige stroom van werkzaamheden blijft bestaan.

 

De detacheringstak maakt lastigere tijden door. Eind 2008 waren de eerste tekenen zichtbaar van een teruggang in deze markt. Het management heeft hier alert op gereageerd en de capaciteit aangepast aan de verslechterende economische omstandigheden. Op dit moment is de omvang passend bij de marktvraag. Er wordt extra aandacht besteed aan de salesinspanningen.

 

Bij realisatie is sprake van een stabiele situatie. Hoewel ook in dit kernsegment de consequenties van de huidige economische omstandigheden niet onopgemerkt bleven, is het orderboek goed gevuld.

 

Prioriteiten

Oranjewoud N.V. richt zich op het beheersen van het werkkapitaal. Enerzijds omdat het risico van (te) late betaling door opdrachtgevers toeneemt, anderzijds om voldoende cashmiddelen beschikbaar te hebben om ook onder de huidige marktomstandigheden nog acquisities in de kernsegmenten van de groep te kunnen verrichten.

 

Om kostenbesparingen te kunnen realiseren is een verdere integratie, onder andere van de backoffice, noodzakelijk. Deze integratieactiviteiten zijn ingezet in 2008 en worden in 2009 voortgezet.

 

Balans en kasstromen

De balans van Oranjewoud N.V. is sterk. De solvabiliteit ultimo het eerste kwartaal 2009 is toegenomen ten opzichte van het eerste kwartaal 2008 van 46,8% naar 52,2%. De kasstromen en de kaspositie zijn in lijn met de verwachtingen.

 

Vooruitzichten

Ondanks de positieve start van het jaar 2009, bestaat er nog onzekerheid in de markten die Oranjewoud N.V. bedient. Dit maakt het lastig om voor het gehele boekjaar 2009 een uitspraak te doen over omzet en resultaat. De directie van Oranjewoud N.V. is van mening dat het tweede halfjaar van 2009 maatgevend zal zijn voor het succes van het gehele kalenderjaar 2009.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement