Ondernemend Friesland nieuws

Extra financiele armslag voor scheeps-cv's van JR Shipping

Rederijbedrijf JR Shipping en haar vennootrelaties (investeerders in de vloot van de rederij) zijn in geslaagd een ‘noodfonds’ te realiseren ter ondersteuning van scheeps-CV’s waarbinnen schepen van JR Shipping worden geëxploiteerd. Gezamenlijk is een totaalbedrag van ruim € 8 miljoen bijeengebracht. Hieruit blijkt dat investeerders overtuigd zijn van de noodzaak tot het treffen van maatregelen ter overbrugging van de extreem slechte periode die de scheepvaart op dit moment doormaakt.

Via het speciale noodfonds, JR Vloot Support CV, kunnen scheeps-CV’s die in liquiditeitsproblemen komen een beroep doen op een tijdelijke werkkapitaalfinanciering.

 

De geslaagde realisatie van het noodfonds maakt onderdeel uit van een pakket aan maatregelen dat JR Shipping heeft getroffen om de kans op kapitaalverlies door investeerders tot een minimum te beperken. Dit vergt bijzondere inspanningen, want als gevolg van de economische crisis maakt de scheepvaartmarkt een buitengewoon slechte periode door. Het internationale vrachtaanbod is in korte tijd extreem gedaald en daarmee zijn de vrachttarieven zwaar onder druk komen te staan. De opbrengsten zijn op dit moment nog maar zelden dekkend voor de exploitatiekosten en rente- en aflossingsverplichtingen. Dit geldt ook voor de vloot van JR Shipping die is opgebouwd uit 24 moderne containerschepen in diverse capaciteitsklassen.

 

Liquiditeitsproblemen onvermijdelijk

De schepen van JR Shipping zijn gefinancierd door een gebruikelijke combinatie van vermogen dat door beleggers bijeen wordt gebracht binnen een scheeps-CV (Commanditaire Vennootschap) en een door de bank verstrekte scheepshypotheek. In totaal zijn ruim 3.000 beleggers bij de vloot van JR Shipping betrokken. Tot midden 2008 profiteerden zij van hoge rendementen op hun investering. De jaarlijkse winstuitkeringen hielden gelijke tred met de prognose of lagen zelfs hoger. Sinds de nazomer van 2008 is het klimaat radicaal omgeslagen. De exploitatie van schepen is, zoals gezegd, niet meer kostendekkend, als gevolg waarvan liquiditeitsproblemen voor vrijwel alle scheeps-CV’s onvermijdelijk zijn. Zonder passende maatregelen is de kans op faillissementen reëel.

 

Om dit laatste te voorkomen, heeft JR Shipping in een vroeg stadium besloten te zoeken naar een werkbare oplossing, gericht op de gehele vloot. Het liquiditeitstekort voor de totale vloot, met uitzondering van enkele schepen waar specifieke omstandigheden voor gelden, is voor 2009 en 2010 begroot op een totaal van circa € 8 miljoen. In nauwe samenspraak met de financierende banken heeft de Harlinger rederij een reddingsplan ontwikkeld, waarin de realisatie van een vlootbreed noodfonds centraal stond. Hierbij hebben de banken de unieke toezegging gedaan tot eind 2010 geen hypothecaire zekerheden te zullen uitoefenen als JR Shipping er daadwerkelijk samen met haar investeerders in zou slagen het beoogde fonds te realiseren.

 

Missie geslaagd

Dankzij het vertrouwen van investeerders is de rederij hierin geslaagd. Na een kortlopende campagne onder eigen participanten, kan JR Shipping melden het beoogde kapitaal binnen te hebben. Hiertoe is door een groot aantal investeerders een tijdelijke bijstorting gedaan van 10% van hun totale waarde aan participaties in de vloot van JR Shipping. Ook de rederij zelf heeft uiteraard haar verantwoordelijkheid genomen door met een substantieel bedrag aan het noodfonds deel te nemen.

Scheeps-CV’s die illiquide dreigen te worden kunnen al op korte termijn een werkkapitaalfinanciering aanvragen via het noodfonds. De vergoeding die hiervoor wordt betaald, resulteert uiteindelijk in een rente-uitkering (geprognosticeerd op 6%) voor deelnemers aan het fonds. Met de snelle realisatie van JR Vloot Support CV is JR Shipping één van de eerste Nederlandse rederijen die erin slaagt om samen met haar participanten een concrete oplossing te creëren om dreigende liquiditeitsproblemen het hoofd te bieden. De rederij verwacht hiermee voldoende ruimte te scheppen om de huidige crisisperiode te overbruggen, in de veronderstelling dat de scheepvaartmarkt eind 2010 een fase van herstel zal ingaan.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement