Ondernemend Friesland nieuws

Fries Energiefonds investeert in OrangeGas-vulpunt in Drachten

Overeenkomst ter waarde van € 200.000,-.

Op 14 januari jl. zette het Fûns Skjinne Fryske Enerzy (FSFE) definitief hun handtekening onder een financiering van €200.000,- in het Groengas-tankstation van OrangeGas in Drachten. OrangeGas is de eerste investering van het FSFE. OrangeGas realiseert en exploiteert een dekkend netwerk van Groengas-tankstations in Nederland. Het Groengas-tankstation in Drachten is het 13e OrangeGas-tankstation in Fryslân en draagt daarmee bij aan een nog beter netwerk in de provincie.

Doelstelling provincie 20% energiebesparing

De provincie Fryslân heeft 90 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het FSFE BV. Daarmee wil de provincie stimuleren dat onder andere de doelstelling van 16 procent duurzame energie opwekking en 20 procent energiebesparing in 2020 wordt gehaald. “De CO2-emissies verminderen met Groengas minstens 90% ten opzichte van benzine- en dieselmotoren. De doelstelling is in Drachten jaarlijks 300.000 kg Groengas te verkopen en zo bij te dragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen van Fryslân,” aldus Michel Hendriks, fondsdirectie FSFE. 

“In Fryslân waren al 12 Groengas-tanklocaties van OrangeGas, inclusief Terschelling. Door deze financiële impuls van het Friese Energiefonds en de realisatie van het vulpunt op industrieterrein de Haven in Drachten kunnen we belangrijke klanten, zoals Javo Tours, Taxi Wolters, OMRIN en de gemeente Smallingerland nog beter bedienen. Steeds meer bedrijven zien de voordelen van het rijden op Groengas zoals MKB-ers, afvalinzameldiensten, transporteurs en taxi-ondernemers. Door steeds meer voertuigen op Groengas te laten rijden, dragen we fors bij aan een schonere provincie, door minder CO2, stikstof en fijnstof. Wij zijn dan ook zeer verheugd met de stimulans van het Fûns Skjinne Fryske Enerzy”, aldus Marcel Borger, directeur en mede-oprichter OrangeGas.

 

Groengas is ‘well to wheel’ de schoonste en goedkoopste brandstof van dit moment. Groengas is de duurzame variant van aardgas en wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot aardgaskwaliteit. De bron van het Groengas van OrangeGas is rioolwaterzuivering, mestvergisting en afvalverwerking.  

 

Fûns Skjinne Fryske Enerzy

Het Fûns Skjinne Fryske Enerzy is opgericht op 2 september 2014. Het fonds is een investeringsfonds voor projecten in Fryslân, gericht op energiebesparing en/of duurzame energie-opwekking uit hernieuwbare niet-fossiele bronnen die financieel en maatschappelijk rendement opleveren in de provincie Fryslân. Het FSFE kan investeren, (co)financieren en adviseren bij dergelijke projecten. Het beheer van het fonds wordt gedaan door SVn in samenwerking met e3partners en Het Nationaal Groenfonds. Olenz Notarissen heeft de deal begeleid.

 

OrangeGas


OrangeGas realiseert en exploiteert Groengas-vulpunten door heel Nederland. OrangeGas is opgericht in 2008 door de zwagers Marcel Borger en Pelle Schlichting, vanuit de ambitie een wezenlijke bijdrage te leveren aan de duurzame mobiliteit in Nederland. In juni 2009 werd het eerste Groengasvulpunt geopend in Steenwijk. Met een gemiddelde van 1 nieuw vulpunt per maand is OrangeGas de snelstgroeiende speler in de markt van duurzame mobiliteit. Op dit moment exploiteert OrangeGas 55 vulpunten van de totaal ruim 130 aardgas-/Groengasvulpunten in heel Nederland. OrangeGas levert 100% Groengas en is hiermee koploper in de markt.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement