Ondernemend Friesland nieuws

Fries onderzoek naar uniek gemaal dat ook zuivert

Fries onderzoek naar uniek gemaal dat ook zuivert
Wetterskip Fryslân en de gemeente Tytsjerksteradiel gaan onderzoeken of ze een gemaal kunnen maken dat maalt én zuivert. De combinatie van zuiveren en bemalen bestaat nog nergens. Door het polderwater te zuiveren terwijl het uit de landbouwsloten gepompt wordt zou er extra fosfaat en stikstof verwijderd kunnen worden. Hierdoor kan de kwaliteit van het oppervlaktewater in de gemeente worden verhoogd. Ingenieursbureau Tauw voert de opdracht uit. De resultaten van het onderzoek zijn naar verwachting in december 2010 bekend.

 

 

Riool en afvalwater

Naast het verwijderen van fosfaten en stikstof uit polderwater wordt ook gekeken naar het gezuiverde riool- en afvalwater dat van waterzuiveringsinstallaties afkomstig is. Onderzocht wordt of er een nieuwe mogelijkheid is om hier nog meer ziekteverwekkende bacteriën en microverontreiniging uit te kunnen verwijderen. Dagelijks bestuurslid Wietze de Haan: “Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke speerpunten van ons dagelijks bestuur. Daarom kijk ik met interesse uit naar de resultaten van dit onderzoek.”

 

Samenwerken

Het onderzoek start bij het Prinses Margrietkanaal en het Burgumer Mar. Hierbij werken Tauw, Wetterskip Fryslân en gemeente Tytsjerksteradiel nauw samen met onder meer Vitens, van Hall Instituut en Wetsus. Door samenwerking met deze specialisten zijn de verwachtingen rond het samen kunnen verbeteren van de waterkwaliteit hooggespannen. Wethouder Maaike Prins van de gemeente Tytsjerksteradiel: “De eerste brainstorm met alle partijen was veelbelovend!”.

 

Verbeteren waterkwaliteit

In de Kaderrichtlijn Water staat dat de waterkwaliteit in Nederland verbeterd moet worden. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondersteunt dit vernieuwende project door middel van subsidie voor de onderzoekkosten.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement