Ondernemend Friesland nieuws

Friese glastuinbouw kiest voor reductie lichtemissie

Friese glastuinbouw kiest voor reductie lichtemissie

Tomatenteler Cock van Overbeek (Gardeners Pride) en gedeputeerde Hans Konst (provincie Fryslân) hebben op 13 oktober in Beetgum het simulatiemodel lichthinder in gebruik genomen. Dit model is vanuit Waddenkas ontwikkeld door Wageningen UR. Het model geeft tuinders inzicht in de effecten van een grotere lichtafscherming op hun teelt. Doel van die afscherming is om zo gering mogelijk lichtuitstoot te bereiken in de nachtelijke uren in de Westergozone.

Voor tuinders in de regio én daarbuiten is het model gratis aan te vragen via Westergozone.nl.

 

In de glastuinbouw worden de laatste jaren steeds meer kassen verlicht door middel van assimilatiebelichting. Belichten verhoogt de productie en de trend van de laatste jaren laat zien dat zowel het belichte areaal als de belichtingsintensiteit toeneemt. In Fryslân wordt nog relatief weinig belicht, maar een ontwikkeleing in deze richting wordt niet uitgesloten. LTO Nederland en de Stichting Natuur en Milieu sloten in 2004 een landelijk convenant met de glastuinbouwsector: het "Besluit Glastuinbouw". Hierin staan voorschriften om lichthinder door assimilatiebelichting te beperken. Sindsdien wordt het convenant regelmatig aangescherpt.

 

Vooral in Friesland, waar het door het landelijk karakter ‘s nachts relatief donker is, valt de lichtuitstoot van kassen extra op en is deze ongewenst voor omwonenden, flora en fauna.

Voor tuinders heeft het beperken van de lichtuitstoot direct gevolgen voor het klimaat in de kas en daarmee voor hun energieverbruik en productie. Dit komt omdat bij het lichtdicht maken van de kas minder goed geventileerd kan worden waardoor de temperatuur en luchtvochtigheid kunnen oplopen. Om zo goed mogelijk te telen en tegelijkertijd onder de lichtuitstootnorm te blijven moeten tuinders een optimum zien te vinden tussen zaken zoals het type schermdoek, de schermregeling, de belichtingsstrategie en klimaatinstellingen.

Vanuit Waddenkas is geld beschikbaar gesteld om dit potentiële probleem goed op te lossen.

Het hiermee ontwikkelde simulatiemodel ondersteunt tuinders in hun keuzemogelijkheden en laat vooraf in simulatie zien wat de effecten zijn van de verschillende opties op kasklimaat en productie.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement