Ondernemend Friesland nieuws

Friese hoofdstad maakt inhaalslag in landelijke benchmark

Ondernemersklimaat Leeuwarden gaat vooruit
 
Leeuwarden heeft flinke sprongen vooruit gemaakt in de landelijke benchmark ‘Gemeentelijk ondernemingsklimaat 2010’, die in opdracht van het ministerie van Economische zaken is uitgevoerd tussen 2005 en 2010. Uit de eindmeting,  welke deze week openbaar zal worden gemaakt, blijkt dat Leeuwarden een inhaalslag heeft gemaakt.

De nulmeting vond plaats in 2005. In 2007 vond nog een tussenmeting plaats en de eindmeting heeft in 2010, plaats gevonden. Bij de nulmeting scoorde Leeuwarden nog onder het gemiddelde. Bij de bepaling hiervan wegen vooral de uitkomsten van de 31 grootste gemeenten (G31) in Nederland zwaar . Bij de eindmeting blijkt echter dat Leeuwarden een flinke inhaalslag heeft gemaakt en Leeuwarden bij gemiddelde aansluit.

Er is onder andere gemeten op zogenaamde ‘fysieke’ onderwerpen (zoals bereikbaarheid, veiligheid, beschikbare ruimte)  en op gemeentelijk beleid (zoals onder andere het stimuleren van starters en het beleid voor promotie en acquisitie). Opvallend is dat geen van de onderdelen slechter wordt beoordeeld dan ten tijde van de nulmeting.
De  mate van aandacht voor het verbeteren van het ondernemingsklimaat en het arbeidsmarktbeleid zijn het sterkst in de waardering gestegen, maar ook het stimuleren van starters en een fysiek aspect als bereikbaarheid worden aanzienlijk beter ervaren dan enkele jaren geleden. Bij de algemene beoordeling steeg het landelijke gemiddelde van een 6,5 naar een 6,8. Leeuwarden steeg van een 6,4 naar 6,8.

Verantwoordelijk wethouder Henk Deinum is verheugd over de uitkomsten. “ Toen Leeuwarden in 2005 werd geconfronteerd met die ondermaatse score was het doel om binnen vijf jaar bij het gemiddelde te horen. Dat is dus gelukt en daar is hard aan gewerkt. Dat we op de hardware, zoals wegen en parkeergelegenheid, vooruitgang hebben geboekt is denk ik wel duidelijk. Het project ‘revitalisering Leeuwarden West’ is een mooi voorbeeld. In nauwe samenwerking met de ondernemers is het gebied de  afgelopen jaren opgeknapt. Straten zijn verbeterd, rails verwijderd, groenvoorzieningen zijn aangelegd en je zag dat diverse bedrijven juist in die periode ook hun bedrijfspand opknapten. Verder is het ook fijn te concluderen dat ondernemers ook onze andere inspanningen weten te waarderen. Zo hebben we met het servicepunt bedrijven hebben we één loket gecreëerd waar ze bedrijven terecht kunnen mij met de meest uiteenlopende vragen. En ook starters proberen we actief te helpen.”

De wethouder merkt op dat het stimuleren van economisch beleid nooit af is. “Klantvriendelijk zijn, nieuwe bedrijvigheid trekken; focussen op een aantal speerpunten, zoals kennis, energie en water. Dat is keihard werken. Tegelijkertijd willen we ook de bestaande Leeuwarder bedrijven zo goed mogelijk faciliteren. Je maakt daarbij vaak twee sprongen voorwaarts en soms weer één achterwaarts, bijvoorbeeld wanneer een bepaalde ontwikkeling door externe omstandigheden wordt vertraagd. Dat hoort er allemaal bij. Vast staat dat we de komende jaren ondanks noodzakelijke bezuinigingen fors zullen blijven investeren in het stimuleren van het ondernemersklimaat.”

Het onderzoek ‘Gemeentelijk ondernemingsklimaat 2010’  is uitgevoerd door ECORYS Nederland BV in Rotterdam, in opdracht van Ministerie van Economische Zaken. Doel is om de resultaten te meten van de rijksgelden die in het kader van  het ‘ Grotestedenbeleid’  zijn geïnvesteerd in het stimuleren van het ondernemersklimaat, met name in de grotere steden van Nederland.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement