Ondernemend Friesland nieuws

Friese Milieu Federatie pleit voor uitstel besluit Centrale As

De Friese Milieu Federatie vindt evenals de provincie Fryslân dat in Noordoost Fryslân de leefbaarheid en de bereikbaarheid verbeterd moeten worden en dat de verkeersveiligheid en de economie versterkt moeten worden. De problemen in Noordoost-Fryslân zijn echter niet van dien aard dat de aanleg van de Centrale As daar het juiste antwoord op is. Op de hoorzitting van de Statencommissie gisteravond over het inpassingsplan voor de Centrale As heeft de FMF een klemmend beroep gedaan op de Statenleden om de besluitvorming over de Centrale As uit te stellen. Dat geeft tijd om nog eens goed te kijken naar een meer sobere en bij de tijd passende verkeerskundige oplossing.

De FMF sprak ook namens negen andere organisaties, die in totaal meer dan 60.000 Friese burgers vertegenwoordigen. Deze partijen hebben het Groene Alternatief voor de nieuwe verbinding ontwikkeld. Deze oplossing gaat zoveel mogelijk over de bestaande wegen en voorkomt doorsnijding en versnippering van het nationale landschap.
 
Volgens de FMF is de situatie van nu niet te vergelijken met de situatie waarin jaren geleden de keuze voor de Centrale As werd gemaakt. Drie ontwikkelingen zijn daarbij cruciaal:

de bevolkingsontwikkeling is veel minder hard gegaan dan indertijd werd becijferd. Iedereen is er nu wel van doordrongen dat de krimp van de bevolking zich doorzet. Dit heeft effecten op de werkgelegenheid en voorzieningen. Daardoor zal het verkeer afnemen;

de economische crisis noopt gemeenten en provincie tot bezuinigingen. Een goedkopere oplossing voor de Centrale As draagt bij aan minder pijnlijke keuzes op andere maatschappelijke terreinen;

het verkeer groeit minder hard dan was voorspeld. De vergrijzing van de bevolking leidt er bijvoorbeeld toe dat het in de spitst rustiger wordt. Daarmee is in de plannen tot nu toe geen rekening gehouden.
 
De FMF vindt dat deze ontwikkelingen aanleiding geven tot een herbezinning op het inpassingsplan Centrale As. Het inpassingsplan is het eerste en centrale provinciale besluit dat burgers bindt en waartegen beroep mogelijk is. Cruciaal is dat er een oplossing komt die recht doet aan de huidige tijd met nieuwe ontwikkelingen in de regio, die recht doet aan het nationale landschap de Noordelijke Friese Wouden en die recht doet aan het duurzame, ruimtelijke en landschappelijke beeld van Fryslân als geheel.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement