Ondernemend Friesland nieuws

Friese Milieu Federatie positief over Coalitieakkoord

De Friese  Milieu  Federatie is positief over het Coalitieakkoord 2011-2015: Nije enerzjy foar Fryslân. Alhoewel het Rijk fors wil bezuinigingen op natuur en milieu, wil de nieuwe coalitie van PvdA, CDA en FNP nog steeds blijven investeren. Met de forse ambities op het gebied van duurzame energie, ruimtelijke kwaliteit en natuur is de Milieufederatie in haar nopjes. Zorgen heeft de FMF over de inperking van de locaties voor windenergie en daarmee het behalen van de korte termijn doelstellingen op het gebied van duurzame energieopwekking. 

Mooiste provincie van Nederland

Dat het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van PvdA, CDA  en FNP er garant voor staat dat Fryslân in 2015 nog steeds de mooiste provincie van Nederland is, klinkt de Milieufederatie als muziek in de oren. Ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt bij de ruimtelijke inrichting van Fryslân en de inzet op herstructurering en verduurzaming van bestaande bedrijventerreinen onderschrijft de FMF voor honderd procent evenals de keuze om aanleg van overbodige nieuwe bedrijventerreinen te voorkomen. Blij is de FMF met het feit dat dit Coalitieakkoord ervoor kiest om ondanks forse bezuinigingen van het Rijk de ambities voor de ontwikkeling van de Friese natuur niet op te geven. Provinciale middelen voor natuur, weidevogels en robuuste verbindingszones blijven beschikbaar.

 

Manifest

Een ontwikkeling die de nieuwe coalitie verwelkomt is het voornemen van diverse partijen die actief zijn in het landelijk gebied en vertegenwoordigd zijn in de Provinciale Commissie Landelijk Gebied (waaronder landbouw- en natuurorganisaties) om een manifest op te stellen. Dit manifest is bedoeld om afspraken te maken over de inrichting van het landelijk gebied. “Dit manifest zal voor ons uitgangspunt zijn in ons handelen”, aldus PvdA, CDA en FNP. De Friese Milieu Federatie waardeert deze opstelling zeer. De FMF is ervan overtuigd dat door de komende bezuinigingen samenwerking een voorwaarde is om de kwaliteit van het landelijk gebied in Fryslân op niveau te houden.

 

Koploper duurzame energie

In het Coalitieakkoord 2011-2015 wordt Fryslân als koploper duurzame energieopwekking en energiebesparing neergezet. Er zal zo spoedig mogelijk een proeflocatie voor Blue Energy (opwekken van duurzame energie uit water) op de Afsluitdijk komen. Er wordt niet alleen stevig ingezet op energieopwekking maar ook op energiebesparing. De FMF hoopt dat met de oprichting van de Energie Koöperaasje Fryslân de provinciale ambities worden waargemaakt. Wat daar niet bij past is het voornemen om de plaatsing van nieuwe windmolens tot enkele plekken in Fryslân te beperken, waaronder bij de Afsluitdijk. De FMF voorziet grote knelpunten voor de realisatie van een dergelijk park op deze plek omdat windmolens grote impact hebben op onder meer de vogels. De keuze voor slechts enkele windmolenlocaties betekent, aldus de FMF, dat het halen van de provinciale windenergiedoelstellingen sterk onder druk komt te staan.


Samenwerking
Samen met de Friese bevolking, bedrijven, overheden en instanties wil de nieuwe coalitie de klus klaren. Die samenwerking spreekt de FMF aan. Directeur Hans van der Werf: “Samen met de partners in het landelijke gebied werken we aan een Manifest dat leidraad zal zijn voor het handelen van de nieuwe coalitie. We zijn er klaar voor om samen te werken aan een mooi en duurzaam Fryslân.”

 

 

 

Nadere informatie wordt graag verstrekt door Hans van der Werf, directeur Friese Milieu Federatie (tel. 06-83488188)

 

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement