Ondernemend Friesland nieuws

Gasleiding Lauwersmeerdijk is veilig en keurontheffing voldoet

De gasleiding van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) die langs de zeedijk van Wetterskip Fryslân bij Lauwersoog ligt brengt de veiligheid van de zeedijk niet in gevaar. Dat blijkt uit een aanvullend onderzoek dat in opdracht van het waterschap is uitgevoerd. Aanleiding voor het onderzoek is het herzieningsverzoek dat een aantal belanghebbenden in december 2008 hebben ingediend bij de Raad van State. 

Het verzoek van de bezwaarmakers bij de Raad van State is in het voorjaar van 2009 afgewezen, maar in de uitspraak is nadrukkelijk aandacht gegeven aan het al opgestarte onderzoek van Wetterskip Fryslân. Dat onderzoek richtte zich op de veiligheid en de geldigheid van de afgegeven keurontheffing. Een specialist op dit vakgebied van het bedrijf Deltares heeft de invloed beoordeeld van een door de NAM in de binnenberm van de Lauwersmeerdijk aangelegde gastransportleiding op de waterkerende functie van de zeedijk. Het waterschap heeft voor zo’n onderzoek niet alle kennis in huis en had al eerder voor de ontheffingverlening in 1998 externe expertise ingeschakeld die de gasleiding toen veilig verklaarde.

 

Conclusies van het onderzoek zijn dat de stabiliteit van het onderzochte deel van de Lauwersmeerdijk voldoet aan de gestelde eisen, dat er geen gevaar is dat de dijk afschuift en dat de gasleiding buiten de veiligheidszone ligt van de primaire kering. Dagelijks bestuurslid Harry Boon is tevreden dat het nu uitgevoerde onderzoek geen afwijkingen vertoont met de conclusies uit 1998: ‘Het nu uitgevoerde onderzoek is veel uitgebreider dan dat uit 1998, nogmaals blijkt dat de veiligheid van de Friese en Groningse burger geen enkel moment in gevaar is geweest. De keurontheffing is terecht afgegeven’, aldus Harry Boon. 

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement