Ondernemend Friesland nieuws

Harlingen Seaport zeer tevreden over dryport concept

Maandag 25 juni aanstaande sluiten een dertigtal gemeenten en organisaties in Harlingen de IJsselmeer Alliantie. Deze alliantie waarborgt een netwerk aan logistieke knooppunten in Noord-Oost Nederland en heeft tot doel om de vracht aan- en afvoer over water van de grote zeehavens in de Randstad effectiever te laten verlopen. Daarnaast biedt de alliantie een platform om discussies met het Rijk, over optimalisatie van logistieke infrastructuur, meer gestructureerd te laten verlopen.

Harlingen Seaport, één van de initiatiefnemers, is zeer tevreden over de alliantie die nu na enkele jaren van voorbereiding een feit wordt. Voor de alliantie is het Europese Dryport concept gehanteerd. Hierbij is de haven niet het eindpunt van de goederenstroom, maar wordt veel meer gezien als logistieke doorvoer Hub. Harlingen fungeert daarin als achterlandhaven voor de mainports Rotterdam en Amsterdam en heeft vervolgens in eigen regio diezelfde functie voor plaatsen als bijvoorbeeld Heerenveen en Drachten. Het dryport concept is gebaseerd op de directe verbinding van zeehavens met terminals in het binnenland. Dit kunnen binnenhavens zijn, maar ook andere bedrijfsterreinen die ontsloten zijn door middel van snelwegen of spoorwegen. Een dryport is dus de schakel tussen de zeehaven en de uiteindelijke bestemming in het achterland.

 

Internationaal project

 

Naast initiatiefnemer Götenborg participeren Edinburg, Ipswich, Zeebrugge, Emmen/Coevorden, Bremen en Harlingen in het Dryport project. Toen de Zweden als eerste in het project stapten, hadden zij met name de bedoeling de haven van Göteborg te ontlasten. In hun optiek kon een dryport een aantal taken van de haven overnemen zoals controle van douanepapieren, uitpakken van containers en reparatie daarvan.

 

Vervoer over water heeft de toekomst

 

Harlingen Seaport directeur Rik Duijn, is tevreden over de resultaten die de afgelopen jaren met het dryport concept zijn behaald. “De onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring is heel belangrijk geweest. Het bevestigt dat vervoer over water steeds belangrijker wordt.

In onze Nederlandse delta is de capaciteit van de wegen en het spoorwegnet bijna aan het plafond gekomen. De goederenstroom die op de 2e Maasvlakte bij Rotterdam gaat binnenkomen, kan maar voor 30 procent over de weg worden vervoerd. Een andere 30 procent gaat per spoor naar zijn bestemming. De resterende 40 procent gaat dus over het water. Dit voorbeeld geeft aan dat er voor de enige zeehaven van Friesland in de nabije toekomst ook enorme kansen liggen. Veel buitenlandse dryports kiezen voor vervoer over spoor. Harlingen kiest voor de binnenvaart. Vervoer over water is een betrouwbare en duurzame vervoersvorm en is goed voor het milieu”.

 

IJsselmeer Alliantie een feit

 

Om de functie van Noordelijke gateway verder te versterken, is er de afgelopen jaren gewerkt aan de IJsselmeer alliantie. Dit is een samenwerkingsverband van plaatsen die aan het IJsselmeer liggen of in het achterland daarvan via het water bereikbaar zijn. Maandag 25 juni aanstaande ondertekenen de deelnemers op het stadhuis van Harlingen een convenant waarmee de samenwerking wordt bekrachtigd en een nieuwe stimulans voor vervoer van goederen over water een feit zal zijn. IJsselmeer Alliantie een feit:

 

Mevrouw van Haaren, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Binnenhavens, zegt daarover: “Dit is een mijlpaal voor onze vereniging. Veel ondertekenaars worden lid van onze vereniging. En we versterken elkaar waar mogelijk door te gaan samenwerken. De IJsselmeer Alliantie wordt het begin van een prachtige uitdaging”.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement