Ondernemend Friesland nieuws

Kamer roept minister Blok op om te komen met versterking krimpbeleid

Noordoost Fryslân blij met steun vanuit de kamer. 

Minister Stef Blok van Wonen en Rijksdienst heeft woensdag 5 november nog geen besluit genomen om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio. Kamerleden hebben de minister echter gevraagd om versterking van het krimpbeleid. Het toewijzen van Noordoost Fryslân als krimpregio wordt voorgesteld in de initiatiefnota ''Krimp biedt ruimte voor groei'' van Kamerlid Albert de Vries en het rapport “Grenzen aan de Krimp’’ van het Team Midterm Review Bevolkingsdaling. Beide rapporten werden vandaag voor de eerste keer behandeld in de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst. Burgemeester Marga Waanders: ‘We zijn voor vandaag tevreden met deze uitkomst. De roep vanuit de Kamer om nadrukkelijker en meer steun vanuit het Rijk is duidelijk. De minister beweegt in de goede richting.’

Minister heroverweegt standpunt

Het voorstel om Noordoost Fryslân aan te wijzen als krimpregio kreeg steun van SP, PvdA en CDA. De minister gaf aan meer tijd nodig te hebben om na te gaan wat de gevolgen zijn als er een andere ordening komt van krimp- en anticipeerregio’s. Eerder gaf de minister aan het aantal krimpregio’s niet uit te willen breiden. Vanmorgen zei hij dat standpunt te heroverwegen. In december komt de minister met een inhoudelijke reactie op de beide rapporten. In november heeft hij nog een gesprek met de anticipeerregio’s, waaronder Noordoost Fryslân.

 

De zes gemeenten in Noordoost Fryslân willen een sterkere ondersteuning van het Rijk in de vorm van menskracht, middelen en instrumenten. Om dit te benadrukken was een delegatie van bestuurders uit Noordoost Fryslân bij de commissievergadering in Den Haag aanwezig. 

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement