Ondernemend Friesland nieuws

KvK Noord: afname personeel niet dramatiseren

Noordelijke bedrijven: 18 % verwacht voor 2009 daling aantal medewerkers; Maar: ''Situatie niet dramatiseren'', zegt Kamer van Koophandel


Steeds meer bedrijven in Noord-Nederland overwegen volgend jaar hun personeelssterkte in te
krimpen. In Noord-Nederland verwacht 18% van de bedrijven dat in 2009 het aantal medewerkers
zal dalen. Daar staat echter een aandeel van 17% met een verwachte stijging tegenover. Het saldo vanpositieve en negatieve antwoorden is dus -1%. Tervergelijking: het overeenkomende cijfer uit 2007
is +10%. Dat blijkt uit de vanmorgen gepresenteerde zogenaamde COEN-studie van de Kamer van Koophandel Noord Nederland. Bij de ‘dalers’ zijn de grote bedrijven oververtegenwoordigd. Omdat het hierbij bovendienvaak om grotere aantallen gaat, is de verwachting gewettigd dat de werkgelegenheid in het bedrijfsleven zal teruglopen. De verschillen tussen de sectoren zijn echter groot. (…)

Aan de onderkant van de ladder bevinden zich de bouw (-24%), de industrie (-16%) en het vervoer (-8%). Relatief gunstig zijn de uitkomsten voor de zakelijke diensten (+27%), de verzorgende
diensten (+6%) en de detailhandel (+5%). Dezelfde sectoren zetten bij de vraag naar belemmeringen op de productie een tekort aan goede arbeidskrachten bovenaan.

Winstgevendheid

Meer uniformiteit is er bij de beantwoording van de vraag over de winstgevendheid. De bedrijven waarbij de winst daalt, hebben de overhand. Het saldo van bedrijven met een beter en met een
slechter resultaat was in het derde kwartaal van dit jaar -16%. Vooral in de horeca en verzorgende diensten geven veel bedrijven (11%) aan dat de financiën een knelpunt vormen.

'Niet dramatiseren'

Volgens de Kamer van Koophandel is er geen reden om de situatie te dramatiseren. Perioden van opgaande en neergaande conjunctuur wisselen elkaar nu eenmaal af. Wel is het zo, dat de
kredietcrisis een versterkend effect heeft op de afnemende bedrijvigheid. De Kamer van Koophandel onderschrijft de oproep van de SER Noord-Nederland dat het nu tijd is om de gelden die
beschikbaar zijn voor de noordelijke economie om te zetten in investeringen.

Bron: Groninger Internet Courant http://www.gic.nl

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement