Ondernemend Friesland nieuws

KWIK event van grote waarde voor hoger opgeleiden

KWIK event van grote waarde voor hoger opgeleiden

Het KWIK event, dat 12 oktober jl. werd gehouden in het nieuwe NHL-gebouw in Leeuwarden, is een groot succes geworden. Dit platform, specifiek gericht op hoger opgeleiden in Friesland, trok meer dan 600 werk(verandering) zoekende HBO’ers en WO’ers. Zij benutten de unieke kans om hun kennis, ervaring en ambities door professionals te laten scannen en van advies te voorzien, en tevens contacten te leggen met kansrijke beroepssectoren. De grote opkomst bevestigde de inschatting van de initiatiefnemers dat deze doelgroep te lang onderbelicht was gebleven in de arbeidsmarkt. Ondersteuning leek dringend gewenst.  Met het KWIK event werd op precies het goede moment op de juiste plaats een passend antwoord geboden. Alle deelnemers spraken van een zeer geslaagd evenement.

Reacties van de initiatiefnemers
Leren & Werken Fryslân: ‘De grote opkomst en het soort vragen dat werd gesteld heeft aangetoond dat deze doelgroep tot nu toe veel te weinig aandacht heeft gekregen. De belemmeringen en onzekerheden bij het vinden en veranderen van werk leven hier minstens zo sterk als in andere groepen werkzoekenden. Het KWIK event heeft hen dezelfde kansen en mogelijkheden willen bieden. Dat is geslaagd. Hoewel er sprake is van een braindrain uit Friesland, hebben we kunnen vaststellen dat hier nog volop hoogwaardige kennis en talent aanwezig is die beslist de moeite waard is om gestimuleerd te worden.’
 
NHL Hogeschool: ‘Er bleek grote bereidheid tot om- en bijscholing, met name in deeltijd. Veel vragen gingen over deeltijdopleidingen met behoud van uitkering, duur van de opleidingen, de financiële consequenties en de perspectieven. Opvallend was de grote belangstelling voor de sectoren zorg & welzijn en de lerarenopleiding.’
 
Kamer van Koophandel: ‘De belangstelling voor het zelfstandig ondernemerschap was erg groot. Met name ontvingen we veel vragen over het werken als ZZP’er.’
 
Stenden hogeschool: ‘Opmerkelijk was het grote aantal belangstellenden van middelbare leeftijd ten opzichte van jongeren. We noteerden een grote bereidheid om zich te laten om- of bijscholen.’
 
UWV: ‘Een prachtige locatie en een professioneel georganiseerd event. Onze bezoekers benadrukten blij te zijn eindelijk een luisterend oor te hebben gevonden. We kregen tal van adviesvragen voorgelegd die je niet bij hoger opgeleiden zou vermoeden. Onze conclusie: ‘Het KWIK event is voor alle partijen zeer waardevol gebleken.’
 
Hogeschool Van Hall Larenstein: ‘Heel goed dat precies de gedefinieerde doelgroep aanwezig was, waardoor vraag en aanbod perfect op elkaar aansloten. Wij telden uitsluitend serieuze, kansrijke geïnteresseerden. Opmerkelijk was de bewuste, veelvuldige keuze voor om- en bijscholing.’
 
Start People: ‘De bezoekers gingen duidelijk voor beter. Ze stelden zich in de workshops heel kwetsbaar, heel intens op. Het merendeel weet zich echt goed geholpen. Zelf hebben we direct een beloftevolle kandidaat uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek om intercedent bij ons te worden.’

CV-scan bijzonder in trek
De cv-scan bleek in een grote behoefte te voorzien. Ook hoger opgeleiden wilden met het oog op verbetering van hun kansen graag een objectieve mening over de vormgeving en inhoud van hun cv. De wachttijd van drie kwartier bleek geen beletsel. Integendeel, velen verlieten gesterkt de scan. Meest gehoorde advies: laat je boodschap overeenkomen met je cv; denk eerst goed na welke boodschap je wilt overbrengen.’
 
Elevator pitch blijkt enorme stimulans
De Elevator pitch van Start People was een enorme uitdaging. Velen verlieten gesterkt de pitch. Een deelnemer verwoordde het als volgt: ‘Dankzij de pitch heb ik de kans gekregen om mezelf te laten zien en gezien te worden – dat iemand anders de eigenheid ziet van mij. Je kracht ligt in je eigen authenticiteit. Ik kom hier heel stralend vandaan. Ik heb het gevoel dat hier een stap in de goede richting is gezet.’

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement