Ondernemend Friesland nieuws

Loonsanctie als werknemer zijn re-integratieverplichtingen niet nakomt

Opvallende uitspraken: In een recente zaak heeft de kantonrechter in Groningen zich moeten buigen over de vraag of een door de werkgever aan werknemer opgelegde loonsanctie (wegens het niet naleven van de re-integratieverplichtingen) op het volledige loon dan wel slechts op de uren waartoe de werknemer in staat wordt geacht passende arbeid te verrichten terecht is.

De situatie:

Een horecamedewerker werkt sinds 2006 fulltime in en coffeeshop. April 2012 meldt hij zich ziek en de bedrijfsarts geeft op een gegeven moment aan dat hij voor 2 uur per dag aangepast werk mag doen. De medewerker gaat aan het werk maar meldt zich na 2 dagen weer ziek. De werkgever stuurt hem vervolgens een brief met de mededeling dat, indien de medewerker zich niet bij de arbodienst meldt en zijn werk niet voor 2 uur hervat, de werkgever genoodzaakt is om het loon op te schorten. Daarna heeft de werkgever de medewerker nog in de gelegenheid gesteld om zich op het werk te melden. Daarnaast heeft de werkgever de medewerker meegedeeld dat het loon volledig zal worden stopgezet indien hij niet reageert op de oproep. De medewerker reageert niet waarop de werkgever het loon per 27-12-2012 volledig stopzet. In de periode daarna weigert de medewerker nog steeds om het werk voor 2 uur per dag te hervatten.

 

Het geschil:

De medewerker stelt een loonvordering in omdat hij van mening is dat de loonstop alleen mag gelden over het aantal uren dat hij geacht wordt om passend werk te verrichten. Oordeel kantonrechter: De rechter oordeelt dat een loonsanctie mag worden opgelegd over de tijd dat de medewerker de passende arbeid niet verricht, voor zover de passende arbeid naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid aanvaardbaar zijn. Volgens de rechter wordt met het woord “tijd” bedoeld de periode waarin het gedrag van de medewerker plaatsvindt. Uit de wet blijkt niet dat de loonstop betrekking heeft op het aantal uren waartoe de medewerker in staat wordt geacht passend werk te doen maar dit weigert. Hiermee zou de sanctie voor een groot deel zijn effect verliezen. De rechter oordeelt in deze situatie dat de werkgever gerechtigd was om de loonbetaling volledig stop te zetten vanaf 27-12-2012 waarin de medewerker weigerde passende werkzaamheden te verrichten. Hoewel elke situatie apart en naar bevinding van zaken dient te worden beoordeeld, is een loonsanctie een middel om de verzuimende medewerker in de aanloop naar volledig herstel te motiveren passend werk te verrichten.

 

www.Compact-groep.nl

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement