Ondernemend Friesland nieuws

Onbelaste terugbetaling op aandelenkapitaal?

Femmy Smink, Notariskantoor Ellemers Sneek

Notaris Smink van Notariskantoor Ellemers legt uit. 

Vorig jaar, op 1 oktober 2012 is de zogenaamde Flexwet in werking getreden ofwel de Wet vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht. De regels voor besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (BV’s) zijn een stuk flexibeler geworden en het is eenvoudiger geworden een BV op te richten. Vóór 1 oktober 2012 kon een BV worden opgericht onder de voorwaarde dat bij de oprichting een bedrag van minimaal €18.000 door de oprichter op de aandelen diende te worden gestort. Deze voorwaarde is per die datum in het geheel komen te vervallen. Op dit moment is een bij de oprichting gestort kapitaal van slechts €1! voldoende.

Heeft het terugbrengen van het wettelijk minimumkapitaal bij een BV ook gevolgen wanneer deze vóór 1 oktober 2012 is opgericht?

Indien u op dit moment nog steeds aandeelhouder bent, kan het een voordeel voor u met zich meebrengen. Het destijds door u bij de oprichting op grond van de wet verplicht gestorte bedrag ofwel een bedrag van €18.000, kan door u namelijk onder voorwaarden onbelast door de BV aan privé worden uitgekeerd. Deze zogenaamde terugbetaling van aandelenkapitaal kan met name ook interessant zijn, wanneer u privé een schuld heeft aan uw BV, bijvoorbeeld in rekening-courant, en u wilt deze schuld aflossen.

 

Voorwaarden voor deze onbelaste terugbetaling

Belangrijk is dat u zich aan de “spelregels” houdt. Aan deze belastingvrije terugbetaling zijn namelijk een aantal belangrijke voorwaarden verbonden. Civielrechtelijke voorwaarde voor een onbelaste terugbetaling is, de zogenaamde 'uitkeringstoets'. Deze toets houdt in dat het bestuur van de vennootschap moet beoordelen of de BV na de terugbetaling van het kapitaal haar (direct) opeisbare schulden kan blijven betalen. Wanneer achteraf blijkt dat door de terugbetaling crediteuren zijn benadeeld dan zijn bestuurders van de vennootschap hoofdelijk aansprakelijk naast de vennootschap.

 

Daarnaast stelt de fiscus als voorwaarde dat door de aandeelhoudersvergadering het besluit tot de terugbetaling dient te worden genomen. Ook dienen de statuten van de BV te worden gewijzigd, zodanig dat het geplaatste aandelenkapitaal wordt verlaagd. Het is dan ook van groot belang dat u zich eerst goed laat informeren en adviseren alvorens u tot een terugbetaling overgaat, want ………wanneer de voorwaarden niet worden nageleefd, is de uitkering volledig belast in box 2, aldus notaris Femmy Smink! Voor meer informatie of contact, kijk op http://www.notarisellemers.nl/

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement