Ondernemend Friesland nieuws

'Onderzoek fusie Smallingerland en Heerenveen'

De colleges van Heerenveen en Smallingerland achten schaalvergroting voor beide gemeenten wenselijk. Zij concluderen dat beide gemeenten in het veranderende Friese bestuurlijk landschap dezelfde positie innemen. De gemeenten stellen daarom voor de mogelijkheden en valkuilen van een eventueel samengaan van beide gemeenten te onderzoeken. Dat blijkt uit de gezamenlijk opgestelde notitie ‘Een ander bestuurlijk perspectief’.

In de notitie concluderen de colleges, dat alleen grote krachtige gemeenten in staat zijn sturing te geven aan belangrijke keuzes over economische, onderwijskundige, culturele en maatschappelijke voorzieningen. De kansen die de A7 zone biedt en de toenemende complexiteit van het lokaal bestuur leiden tot slechts één conclusie: herindeling is noodzakelijk. Zowel Heerenveen als Smallingerland hebben daarom de afgelopen maanden verkennende gesprekken gevoerd met de buurgemeenten over mogelijke herindelingvarianten. Daaruit is gebleken, dat voor beide gemeenten goede mogelijkheden tot schaalvergroting bestaan. Gebleken is echter ook, dat de buurgemeenten daaraan niet op vrijwillige basis willen meewerken. Daarop besloten beide colleges een eerste verkenning te doen naar een mogelijk alternatief.

Het samengaan van Heerenveen en Smallingerland levert een gemeente op van ongeveer 90.000 inwoners. De nieuwe gemeente zou twee hoofdkernen krijgen: Drachten en Heerenveen. De kwaliteiten van deze variant zijn de gunstige ligging en goede verbindingen, gecombineerd met een goed ondernemersklimaat, woonklimaat en recreatiemogelijkheden. Er kan een sterke gemeente ontstaan, die voorwaarden biedt voor de verdere economische versterking van Friesland en eerder en beter kan inspelen op mogelijke toekomstige krimp.

Beide gemeenten geven aan dat er ook nog vraagtekens zijn. Er is bijvoorbeeld nog onduidelijkheid over wat de effecten zijn van twee hoofdkernen binnen één gemeente. Ook is nog onbekend of de identiteiten van beide gemeenten elkaar versterken of belemmeren, en hoe eventuele belemmeringen op te vangen zijn.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement