Ondernemend Friesland nieuws

Oranjewoud N.V. neemt Strukton Groep N.V. over

Oranjewoud N.V. neemt Strukton Groep N.V. over

Tijdens de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V. hebben de aandeelhouders goedkeuring verleend aan het directiebesluit tot de overname van Strukton Groep N.V. en de benoeming van een Raad van Commissarissen.

Op 23 juli 2010 bereikten de NS Groep N.V. (NS) en Oranjewoud N.V. overeenstemming over de overname van 100 procent van de aandelen van Strukton Groep N.V. (Strukton) door Oranjewoud N.V. De overname is goedgekeurd door de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en buitenlandse mededingingsautoriteiten. De aandeelhouders van Oranjewoud N.V. hebben vandaag ingestemd met de overname van Strukton Groep N.V. De closing heeft direct daarop plaatsgevonden.
 
Dankzij de overname van Strukton Groep N.V. verbreedt en versterkt Oranjewoud N.V. haar positie in de infrastructuurmarkt aanzienlijk, wat haar in staat stelt in deze markt te profiteren van een toenemende vraag naar een breder dienstenpakket en multidisciplinaire, ge﮴egreerde oplossingen.

Belangrijkste elementen van de transactie

Oranjewoud N.V. heeft 100 procent van de aandelen van Strukton Groep N.V. overgenomen van NS Groep N.V. voor een bedrag van EUR 168,1 miljoen.
 
De huidige activiteiten van Oranjewoud N.V. en de huidige werkmaatschappijen van Strukton worden niet geintegreerd, maar functioneren als twee zelfstandige groepen binnen de holding Oranjewoud N.V. Hiermee is de zelfstandigheid van beide ondernemingen gewaarborgd.
 
Oranjewoud N.V. financiert de transactie middels een combinatie van eigen middelen, het aantrekken van schuld en een aandelenemissie van EUR 80 miljoen.
 
Oranjewoud heeft haar corporate governance versterkt en haar aandeelhoudersbasis verbreed. Tijdens de buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Oranjewoud N.V. is de heer P.G. Pijper benoemd tot lid van de directie. Tevens is een Raad van Commissarissen ingesteld, die bestaat uit de heren H.G.B. Spenkelink, J.P.F. van Zeeland en W.G.B. te Kamp.
 
Financiering van de transactie

De transactie wordt gefinancierd uit beschikbare liquide middelen, door het aantrekken van schuld en door het aantrekken van additioneel eigen vermogen middels een aandelenemissie van EUR 80 miljoen.
 
Schuldfinanciering

Oranjewoud N.V. is met haar banken (Rabobank en NIBC) en haar grootaandeelhouder Centric de financi묥 holding die belangen houdt in Oranjewoud N.V. en de IT-bedrijven van Centric een schuldfinanciering overeengekomen die de huidige schuldfinanciering van zowel Oranjewoud N.V. als Strukton integraal vervangt. Deze nieuwe schuldfinanciering bestaat uit de volgende componenten:

- EUR 30 miljoen achtergestelde lening verstrekt door Centric

- EUR 112 miljoen langlopende leningen verstrekt door Rabobank en NIBC

- EUR 50 miljoen werkkapitaal faciliteit verstrekt door Rabobank en NIBC

- EUR 40 miljoen equity bridge verstrekt door Rabobank en NIBC

In aanvulling hierop voorziet Rabobank in een bankgarantie faciliteit ten behoeve van de reguliere activiteiten van Strukton.
 
Aandelenemissie

Van de aandelenemissie van EUR 80 miljoen is inmiddels EUR 25 miljoen onderhands geplaatst bij Project Holland Deelnemingen B.V. (Project Holland Fonds) tegen een koers van EUR 4,50 per aandeel.

Uit de opbrengst van de voorgenomen aandelenemissie van EUR 55 miljoen wordt EUR 40 miljoen aangewend voor de aflossing van de equity bridge. Deze emissie is volledig volume underwritten door Rabobank, Project Holland Fonds en de grootaandeelhouder.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement