Ondernemend Friesland nieuws

Realisatie plannen Centrum-Breed start met nieuw Molenplein

molenplein heerenveen

Het college van B&W Heerenveen heeft groen licht gegeven aan het Definitief Ontwerp van de Structuurvisie Heerenveen Centrum-Breed. Het gaat hierbij om de ontwikkeling van het centrum voor de komende tien à vijftien jaar. Om te komen tot een Structuurvisie, is uitgebreid gesproken met bewoners, winkeliers en andere belangstellenden. Het Definitief Ontwerp ligt van 8 november tot en met 17 december voor iedereen ter inzage.

Molenplein en Gedempte Molenwijk hoogste prioriteit


Conform het collegeprogramma, wordt het gebied langs de Gedempte Molenwijk als eerste aangepakt. Op het Molenplein staat nu een supermarkt met daarnaast een parkeerterrein. De gemeente is in overleg met marktpartijen over bebouwing van het plein met een nieuwe supermarkt samen met een discounter met twee verdiepingen parkeren daarboven. In het huidige supermarktpand kunnen andere winkels worden gevestigd. Conform de huidige afspraak met de gemeente, vervangt de woningcorporatie de woningen aan de van Dekemalaan door nieuwbouwwoningen. Deze herontwikkeling moet het centrum een duidelijke kwaliteitsimpuls geven en zorgen voor een sterke verbinding met de Dracht. Naar verwachting is deze ontwikkeling in 2014 klaar.

Verderop langs de Gedempte Molenwijk, richting de Vleesmarkt, heeft de gemeente eerder dit jaar een belangrijke aankoop gedaan. Er wordt nu gesproken met de eigenaar van het omliggende perceel over de herontwikkeling van de locatie als geheel. In dit gebied wordt gestreefd naar het realiseren van kleinschalige ruimtes voor dienstverlenende bedrijven op de begane grond met appartementen voor starters of studenten erboven. Ook hier worden de woningen aan de Van Dekemalaan vervangen. De woningcorporatie onderzoekt of renovatie een mogelijk alternatief voor enkele van de woningen zou kunnen zijn.

Rol van de gemeente bij realiseren van de plannen

Bij de herontwikkeling van het Molenplein zullen gemeente en marktpartijen samen investeren. De overeenkomst hierover is nagenoeg rond. Ook aan de herontwikkeling langs de Gedempte Molenwijk draagt de gemeente financieel bij. Bij ontwikkelingen elders in het centrum ligt het initiatief vooral bij marktpartijen. De gemeente levert haar bijdrage door investeringen in bijvoorbeeld de openbare ruimte en in gebouwde parkeervoorzieningen - waar beschikbare middelen dit toelaten.


Verdere uitvoering van de Structuurvisie Centrum-Breed

Verbouwing van de achterkant van het ABC-complex (Albert Heijn, Blokker en C&A) met daaraan gekoppeld herinrichting van het Gashoudersplein is een ander belangrijk element van de Structuurvisie. Bebouwing van het Burgemeester Kuperusplein is optioneel opgenomen in het Definitief Ontwerp. De daadwerkelijke realisatie van deze
ontwikkelingen is sterk afhankelijk van initiatieven uit de markt en van beschikbaarheid van geld van de gemeente. De afweging hierover wordt gemaakt wanneer een dergelijk initiatief zich voordoet.

De herontwikkeling van de Vlinderbuurt met onder meer een nieuw stadspark wordt voorzien wanneer de voorgenomen ontwikkelingen in het centrum en in de noordplot van het Sportstadgebied gevorderd zijn. Naar verwachting is dit over zes à tien jaar aan de orde.


In totaal worden ongeveer 176 woningen in het centrum gesloopt, langs de van Dekemalaan en in de Vlinderbuurt. Daarvoor in de plaats komen ruim driehonderd nieuwe woningen in het centrum terug. Het is de bedoeling om verschillende typen woningen te bouwen die interessant zijn voor diverse doelgroepen die interesse hebben in ‘stedelijk wonen’.

Om evenwicht in het winkelcentrum te behouden wordt samen met marktpartijen gekeken naar de mogelijkheid om een trekker zich te laten vestigen aan de Lindegracht, bijvoorbeeld in de vorm van een aantal modezaken bij elkaar.

Vervolgproces

Gedurende de periode dat het Definitief Ontwerp ter inzage ligt, kunnen zienswijzen worden ingediend. In het nieuwe jaar buigt de commissie ROM (Ruimtelijke Ontwikkelingen en Milieu) van de gemeenteraad zich hierover en vervolgens wordt de Structuurvisie Centrum-Breed ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad.

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement