Ondernemend Friesland nieuws

Subsidie voor tankstations met alternatieve brandstoffen

Landelijke dekking van tankstations met alternatieve brandstoffen komt dichterbij

Het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en provincies, regio's en gemeenten kennen gezamenlijk bijna 3,6 miljoen euro subsidie toe aan nieuwe vulpunten met groen gas, ethanol (E85) en biodiesel (B30). Verreweg de meeste subsidie gaat naar 53 vulpunten met groen gas. Ook drie vulpunten met E85 en vier vulpunten met B30 krijgen subsidie. Het subsidiebedrag is beschikbaar gesteld via het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen (TAB).

Het gebruik van groen gas, E85 (ethanol) en B30 (biodiesel) is beter voor het milieu en het klimaat en maakt Nederland minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. Veel automobilisten en bedrijven zien op dit moment echter nog af van de aankoop van een auto die rijdt op alternatieve brandstoffen omdat deze slecht verkrijgbaar zijn. Het subsidieprogramma moet dit verbeteren.

Geografische spreiding
De 53 groen gas vulpunten komen in Groningen (5), Friesland (2), Drenthe (3), Overijssel (5), Gelderland (10), Flevoland (1), Utrecht (1), Noord-Holland (10), Zuid-Holland (5), Noord-Brabant (6) en Limburg (5). De provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant krijgen alledrie een E85 vulpunt. De provincie Zuid-Holland krijgt één B30-vulpunt en Noord-Brabant drie B30 vulpunten.

Gezamenlijk initiatief
Het subsidieprogramma is een gezamenlijk initiatief van het Ministerie van V&W, de provincies Noord-Holland, Drenthe, Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg, de plusregio Stadsgewest Haaglanden en het Openbaar lichaam Regio De Vallei (samenwerkingsverband van de gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk, Scherpenzeel en Wageningen). Bedrijven konden tot 13 maart 2010 een subsidieaanvraag indienen.

Beleidskader
Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen past binnen het werkprogramma 'Schoon en Zuinig' waarin het kabinet haar ambities beschrijft om van Nederland een van de schoonste en zuinigste energielanden in Europa maken. De 'Schoon en Zuinig'-activiteiten die zijn gericht op een duurzame automobiliteit zijn gebundeld in het programma 'Auto van de Toekomst gaat rijden'. Het subsidieprogramma Tankstations Alternatieve Brandstoffen levert hieraan een bijdrage door het verbeteren van de verkrijgbaarheid van aardgas/groen gas, E85 en B30. Het programma wordt uitgevoerd door Agentschap NL en heeft een looptijd tot 1 januari  2012. Voor deze datum moet de brandstof bij de tankstations verkrijgbaar zijn

Onze specialisten
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement