Ondernemend Friesland nieuws

Tweede Conferentie Groene Economie in Noord-Nederland

Op 15 december a.s. is het Abe Lenstra stadion in Heerenveen het toneel voor de tweede conferentie over de Groene Economie ofwel de Biobased Economy. Vanwege de beschikbaarheid van veel biomassa, vooral ook door de sterke agrarische sector, liggen hier grote kansen voor het noorden. Er zijn dan ook al meerdere ontwikkelingen gaande. Daarbij gaat het naast de productie van bio-energie om winning van nieuwe grondstoffen zoals graseiwit, biopolymeren en mineralen. Dit biedt ook nieuwe perspectieven voor plattelandsontwikkeling.

In het voorjaar organiseerde de NOM een eerste noordelijke bijeenkomst in Leek. Het initiatief voor deze tweede conferentie komt voort uit een aantal ontwikkelingen in de regio Heerenveen. Daarbij manifesteerde zich een inmiddels breed gedragen behoefte aan kennis, uitwisseling van ervaringen en samenwerking met andere partijen.                                                                                                                                                                                                                         

Doel van de conferentie is het in kaart brengen van de ontwikkelingen en perspectieven en hoe deze in de komende jaren te realiseren. Mogelijke ondersteuning daarbij vanuit kennisinstellingen wordt nader toegelicht. Een belangrijk onderdeel vormen de workshops waarin interessante praktijkcases worden gepresenteerd alsmede diverse nieuwe ontwikkelingsconcepten. Doelgroepen zijn vooral agrarische bedrijven, het MKB, afvalverwerkers, overheden etc. De conferentie wordt financieel mogelijk gemaakt door de drie noordelijke provincies, Duurzaamheidspark Heerenveen en Projectbureau A7/Westergo en is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Noordelijke Biobased Society, NOM en LTO Noord.

Onze specialisten
Gerke-Wispelwey-Buro-360-gr
Gerke Wispelwey
Buro360
MKB Adviseur & meedenker
Martin van der Meulen Team Communicatie
Martin van der Meulen
TEAM Communicatie
Marketing en communicatie
Karin Rientjes Rientjes Notariaat Sneek zwart wit
Karin Rientjes
Rientjes Notariaat
Notaris en Scheidingsmediator
Wim behage Accent Automatisering Sneek
Wim Behage
Accent Automatisering
ICT-specialist
Pieter de Boer en Harry Poort Groenewegen Advocaten & Notarissen Heerenveen
Pieter de Boer & Harry Poort
Groenewegen Advocaten en Notarissen
Advocaten en Notarissen
Tandarts-Implantoloog-Frank
Frank Post
Kliniek Tandheelkunde Sneek
Tandheelkunde en Healthcare
Peter Scherjon MKB Beter
Peter Scherjon
MKB Beter
Ondernemerschap en leiderschap
Menno Bakker Hoofdredacteur OF
Menno Bakker
OF/Narvic
Hoofdredacteur OF
ate van der meer
Ate van der Meer
Snakeware
Internet en Marketing specialist
Bas-Jan 't Jong Inaday merken en patenten Heerenveen
Bas-Jan 't Jong
Inaday Merken en Patenten
Patenten en merken adviseur
Jaap Adamse - Meneer Regezma BV
Jaap Adamse
Meneer Regezma BV
Re-integratie en Gezondheidsmanagement